Sympozjum „Mosty Wilna i Ziemi Słupskiej’’: Most, jako symbol współpracy

W prawdziwej przyjacielskiej atmosferze wczoraj (25 kwietnia) miłośnicy architektury, w szczególności mostów, spotkali się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w ramach trzydniowego sympozjum „Mosty Wilna i Ziemi Słupskiej’’, które poprzedziła wystawa o tej samej nazwie.

Ewelina Mokrzecka

,,Most może być symbolem połączenia naszych stowarzyszeń oraz współpracy z Polakami mieszkającymi poza granicami Polski’’ – mówili uczestnicy spotkania naukowego.

Sympozjum jest organizowane we współpracy stowarzyszeń inżynierów z Wilna i Słupska. Patronat nad imprezą objeli prezydent miasta Słupska i starosta słupski. Wśród zebranych są inżynierowie i naukowcy nie tylko z Wilna i ze Słupska, ale również z Łodzi i Kaliningradu.

Mosty Wilna przed i po II wojnie światowej, legendy, zabytki i pamiątki związane z mostami wileńskimi, twierdze, tunele, prochownie w Wilnie i okolicach – te i inne tematy są poruszane podczas konferencji.

W programie sympozjum znajdą się nie tylko odczyty, lecz także nieformalne spotkania naukowców i ekspertów z Litwy i Polski, wycieczki po Wilnie i okolicach, dyskusje.

Sympozjum „Mosty Wilna i Ziemi Słupskiej’’ potrawa do 27 kwietnia. Wstęp wolny.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej