Medard Czobot obchodziłby dzisiaj swoje 85. urodziny

Sygnatariusz aktu przywrócenia niepodległości Litwy, wileński działacz polskiej mniejszości – Medard Czobot, obchodziłby dzisiaj swoje 85. urodziny.

zw.lt
Medard Czobot obchodziłby dzisiaj swoje 85. urodziny

Z tej okazji w Parlamencie zainicjowano galerię ku czci sygnatariusza, której otwarcie odbyło się dzisiaj. Przemawiał Petras Auštrevičius, wicemarszałek Sejmu RL.

Medard Czobot urodził się 26 maja 1928 r. w Miednikach. Po wojnie, w 1949 roku ukończył uczelnię farmakologiczną w Kownie. Później studiował medycynę na Uniwersytecie Wileńskim. Od 1956 do 1960 roku pracował w kolejowej służbie zdrowia w Wilnie. W 1965 roku obronił doktorat z medycyny i kontynuował pracę w Instytucie Medycyny.

Pod koniec 80. lat ubiegłego stulecia, wraz z uaktywnieniem się na Litwie nurtów niepodległościowych zaangażował się w działalność polityczną oraz polonijną. W lutym 1990 r. wybrany posłem do Rady Najwyższej Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w okręgu Wilno-miasto z ramienia Związku Polaków na Litwie, zasiadał we frakcji polskiej. Pełnił obowiązki przewodniczącego Komisji Zdrowia. 11 marca 1990 jako jeden z trzech Polaków złożył swój podpis pod Aktem Przywrócenia Państwa Litewskiego.

W 1992 roku został ponownie wybrany do litewskiego parlamentu. Wtedy też związał się z litewską partią chrześcijańskich demokratów. W Latach 1997-2000 roku był też radnym samorządu miasta Wilna. Od 1995 roku piastował stanowisko rektora Uniwersytetu III Wieku.

W roku 2000 odznaczony został Medalem Niepodległości Litwy.

Miejscem spoczynku Medarda Czobota jest cmentarz na Antokolu.

PODCASTY I GALERIE