Sybiracy przełamali się opłatkiem

Tradycyjnie, jak każdego roku, członkowie Polskiej Sekcji Wileńskiej Wspólnoty Więźniów Politycznych i Zesłańców przełamali się opłatkiem. Spotkanie opłatkowe odbyło się wczoraj (15 grudnia) w restauracji Pan Tadeusz w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Antoni Radczenko

„To spotkanie, które pani Janina (Janina Gieczewska, prezes Sybiraków – przyp. zw.lt) nam przygotowała, jest wielkim przeżyciem, umocnieniem przede wszystkim w wierze i miłości wzajemnej. W takiej wewnętrznej ufności, że Bóg nadal potrzebuje naszego życia, naszej pracy i oddania dla spraw bożych i ojczyźnianych” – powiedział zebranym ks. Dariusz Stańczyk, który podkreślił w swym krótkim przemówieniu, że obecni na sali są bardzo potrzebni dla młodzieży, aby ta wiedziała czym naprawdę jest patriotyzm.

Ksiądz życzył osobiście Janinie Gieczewskiej wytrwałości i zdrowia, bo w następnym roku prezes Sybiraków będzie obchodzić jubileusz 90-lecia. Ze swojej strony Janina Gieczewska życzyła zebranym „zdrowia i dobrego samopoczucia”. „Życzę, aby w waszych rodzinach wszystko było dobrze, bo teraz żyjemy nie tylko swoim życiem, ale również swoich dzieci i wnuków” – oświadczyła prezes Polskiej Sekcji Wileńskiej Wspólnoty Więźniów Politycznych i Zesłańców.

Na spotkanie opłatkowe przybyli również goście specjalni: II sekretarz Konsulatu RP w Wilnie Łukasz Kaźmierczak, sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy, prezes Radia „Znad Wilii” oraz adwokat Czesław Okińczyc oraz dyrektor DKP Artur Ludkowski.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej