Święto Wojska Polskiego na Rossie: Polacy walczyli, aby bronić swojej świeżo odzyskanej niepodległości

Jak co roku, w Święto Wojska Polskiego organizowane przez Ambasadę RP w Wilnie polska społeczność spotkała się przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na cmentarzu na Rossie, by oddać hołd poległym żołnierzom polskim. Święto jest obchodzone dla uczczenia Bitwy Warszawskiej, w której polscy żołnierze i społeczeństwo pokonali siły bolszewickie. Była to jedna z największych i zarazem najważniejszych bitew w historii polskiego oręża.

zw.lt
Święto Wojska Polskiego na Rossie: Polacy walczyli, aby bronić swojej świeżo odzyskanej niepodległości

fot. Liudas Masys

W święcie udział wzięli Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska, Attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy płk Sławomir Pawlikowski, Konsul RP Irmina Szmalec, harcerze, kombatanci oraz przedstawiciele polskich organizacji społecznych na Litwie.

Podczas uroczystości słowo zabrała Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska:

„Stojąc tutaj, u stóp mauzoleum Matki i Serca Syna, odczuwamy głęboką wdzięczność dla tych, którzy obronili nasz kraj przed nawałą ze Wschodu. I nie tylko nasz kraj: także i kraje bałtyckie uniknęły niewoli i przez 20 lat, podobnie jak Polska, cieszyły się wolnością. (…) Niestety, dziś znowu zza naszej wschodniej granicy dociera do nas huk armat. Ten sam wróg znów chce dosięgnąć Ukrainy i przywracać neoimperialny porządek w oparciu o argument siły i zastraszenia. Podobnie jak Polska w 1920 r., dziś to dzielni Ukraińcy, broniąc swojej ojczyny przed brutalnymi i nieuznającymi żadnych reguł i moralności najeźdźcami, bronią jednocześnie i nas – Polaków i Litwinów, oraz całej Europy. W tych trudnych dniach, Polska i Litwa wspierają Ukrainę, przekazując broń, pomoc humanitarną, przyjmując i otaczając opieką rzesze uchodźców.”

Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska, fot. Liudas Masys

Do zgromadzonych przemówił również Attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy płk Sławomir Pawlikowski:

„Święto Wojska Polskiego – święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
obchodzone jest 15 sierpnia, aby uczcić zwycięską Bitwę Warszawską stoczoną w 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Należy podkreślić, że Polacy walczyli, aby bronić swojej świeżo odzyskanej niepodległości, utraconej w 1795 roku w wyniku rozbiorów, jak również aby przeciwstawić się marszowi bolszewików na Zachód i rewolucji proletariackiej. W rezultacie Bitwa o Warszawę jest jedną z bitew, które przeszły do historii świata, zmieniając jej bieg. I dlatego tutaj w miejscu – w którym spoczywają prochy Matki i serce Marszałka Józefa Piłsudskiego, dowodzącego tą bitwą, ale również jednego z najbardziej znamienitych Polaków, Ojca naszej niepodległości – należy pochylić się nad naszą historią i oddać hołd polskim żołnierzom.”

płk. Sławomir Pawlikowski, fot. Liudas Masys

Po przemówieniach przy pomniku Matki i Serca Syna zostały złożone wieńce, po czym uroczystość przeniosła się do Zułowa, miejsca, gdzie się urodził marszałek Józef Piłsudski.

PODCASTY I GALERIE