Światowy Zjazd Polonii bez Mackiewicza: To pana nie musi obchodzić

W Warszawie rozpoczął się V Światowy Zjazd Polonii i Polaków Z Zagranicy nad którym patronat objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Z ustaleń redakcji zw.lt wynika, że na zjeździe nie ma prezesa Związku Polaków na Litwie Michała Mackiewicza.

zw.lt
Światowy Zjazd Polonii bez Mackiewicza: To pana nie musi obchodzić

Fot. Roman Niedźwiecki

Michał Mackiewicz nie chciał udzielić komentarza naszej redakcji. „To pana nie musi obchodzić” – powiedział Mackiewicz i odłożył słuchawkę.

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy został objęty honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. W składzie Komitetu Honorowego znaleźli się m.in.: marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin, wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, szef MSZ Jacek Czaputowicz i szef MSWiA Joachim Brudziński.

Najprawdopodobniej prezes największej polskiej organizacji na Litwie Michał Mackiewicz nie pojawił się w Warszawie, ponieważ prokuratura w Warszawie prowadzi dochodzenie w sprawie nieprawidłowości w rozliczaniu dotacji z Polski. Prezes ZPL Michał Mackiewicz oraz sekretarz organizacji Paweł Stefanowicz są podejrzani o fałszowanie faktur. Figurantom sprawy grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Na początku sierpnia br. na terenie Polski został zatrzymany Paweł Stefanowicz, który odwiedził swoich przyjaciół. Sekretarz ZPL został przewieziony do Warszawy, gdzie odbyło się przesłuchanie, na którym usłyszał zarzuty. Później Stefanowicz wrócił na Litwę. Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała redakcję zw.lt, że prezes ZPL Michał Mackiewicz dwukrotnie nie przybył na przesłuchanie nie usprawiedliwiając niestawiennictwa.

Pod koniec maja br. Fundacja ,,Pomoc Polakom na Wschodzie” wydała oświadczenie w sprawie Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie. ,,Mając na uwadze troskę o zapewnienie pełnej transparentności wydatkowania polskich środków publicznych oraz realizację dotacji zgodnie z prawem, Zarząd Fundacji po wykryciu i potwierdzeniu nieprawidłowości formalno-prawych i rachunkowych, zawiadomił prokuraturę o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” i Skarbu Państwa. Zarząd Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” wniósł o wszczęcie postępowania przygotowawczego i podjęcie niezbędnych czynności dowodowych” – napisano w oświadczeniu. Sprawa dotyczy nieprawidłowości, które Fundacja stwierdziła w styczniu 2017 roku.

7 czerwca 2018 r. Fundacja ,,Pomoc Polakom na Wschodzie” zorganizowała konferencję prasową w Warszawie.

Z prezentacji przedstawionej przez Zarząd Fundacji wynika, że faktury z drukarni w Białymstoku, gdzie drukowano ,,Naszą Gazetę” różniły się od tych, które przedstawiał Zarząd Główny ZPL. W 2014 roku nakład faktur według ZPL wynosił 2 tys. egzemplarzy, nakład według drukarni – 1 tys. egzemplarzy. (w 2015 roku – 3000 tys. egzemplarzy, według drukarni – 1 tys. i w 2016 roku – 4 tys. egzemplarzy, według drukarni – 1 tys.). Koszt druku według faktur ZPL wynosił 1 088 zł, koszt druku według faktur drukarni – od 600 do 863 zł (2015 r. – 1500 zł/881 zł; 2016 r. – 1900 zł/1195 zł). Łączna wartość dotacji niewykorzystanych przez Związek Polaków na Litwie zgodnie z umową w latach 2014-2016 (w tym odsetki liczone do dn. 6.06.2018 r.) według szacunków Fundacji wynosi 127 790,51 zł.

W ubiegłym tygodniu w mediach litewskich pojawiła się informacja, że Państwowa Inspekcja Podatkowa bada skargi płatników podatków, którym bez ich wiedzy dokonano odpisów od podatku dochodowego na rzecz AWPL-ZChR i ZPL. Inspekcja Podatkowa bada 123 skargi, z czego 31 dotyczy AWPL-ZChR.

PODCASTY I GALERIE