Światło pokoju – zjednoczeni w różnorodności

Tradycyjnie w okresie przedświątecznym wileńscy harcerze wraz ze skautami litewskimi sprowadzają do kraju Betlejemskie Światło Pokoju, które wędruje do nas z Groty Narodzenia Jezusa w Betlejem, gdzie odpalają je skauci austriaccy. W końcu listopada jedenastoletni skaut Niklas z Austrii odpalił malutką świeczkę, której płomień niesiony przez harcerzy i skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

zw.lt
Światło pokoju – zjednoczeni w różnorodności

Fot. Joanna Bożerodska

18 grudnia w przygranicznej miejscowości Słobódka odbędzie się uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju przez harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego hufca „Suwałki” dla wileńskich harcerek i harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie oraz skautów litewskich. W tym roku przejazd na przejście graniczne tradycyjnie sponsoruje Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem pokoju, wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów, jest znakiem nadziei życia pozbawionego konfliktów i waśni. Harcerze niosąc Światło niosą razem pokój oraz ideę braterstwa.

18 grudnia w kościele franciszkanów Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (przy ul. Trockiej 9) w Wilnie o godz. 18.15 odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne, gdzie można będzie odpalić światło i zanieść do swoich domów. 19 grudnia Betlejemskie światło rozpocznie swoją wędrówkę po całej Litwie – będzie wiezione pociągami w kierunku Kłaipedy i Turmontu, gdzie na każdym przystanku można będzie je sobie odpalić. Do Świąt bożenarodzeniowych harcerze i skauci przekażą światło również do kościołów, szpitali, domów opieki, hospicjum, szkół, do najwyższych instytucji państwowych, jak też innych organizacji. 20 grudnia na placu katedralnym odbędzie się również świąteczny koncert, w czasie którego można będzie również odpalić światło.

Ostatnim punktem wędrówki będzie więzienie na Łukiszkach, gdzie światło trafi 27 grudnia.

Wędrówkę Betlejemskiego Światła Pokoju na Litwie można śledzić na stronie Facebooku „BTU – Betliejaus taikos ugnis”, jak również na stronie „ZHP na Litwie” oraz na wirtualnej mapce https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?fbclid=IwAR2jrtpdq_9eGyv979S7H62rtVYuHIv6j1XBk0kbeeYhAB1N6xvvj-o_wwo&mid=1IXDL9U7rYBmUiocvMC_qOawUl48lSKQ4&ll=55.17882814850791%2C23.796568250000064&z=8

PODCASTY I GALERIE