Świąteczne zebranie SNPL. Po raz pierwszy wręczono Krzyże Scientiae Fidelis

Świąteczne spotkanie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy stało się okazją do podsumowania działalności w minionym roku, przedstawienia planów na kolejny, oraz – po raz pierwszy w historii – wręczenia zasłużonym członkom stowarzyszenia Krzyży Zasługi SNPL Scientiae Fidelis.

zw.lt
Świąteczne zebranie SNPL. Po raz pierwszy wręczono Krzyże Scientiae Fidelis

Fot. Wojciech Stankiewicz/SNPL

Spotkanie członków i sympatyków SNPL, połączone z walnym zebraniem, rozpoczął prezes prof. Henryk Malewski od podsumowania 2019 r. „Był to bardzo bogaty rok, w którym zorganizowaliśmy szereg wydarzeń, jak choćby VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”, którą zorganizowało SNPL i która spotkała się nie tylko z bardzo dużym zainteresowaniem naukowców, ale także polityków i przedstawicieli władz” – zauważył.

W 2019 r. stowarzyszenie zorganizowało drugą edycję Konkursu SNPL na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny (dla młodego naukowca). W czasie spotkania laureatom konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy.

Fot. Wojciech Stankiewicz

Pierwsze miejsce zajęła dr Regina Łaszakiewicz – członek zwyczajny SNPL, za rozprawę doktorską „Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego a innowacyjność regionalna na przykładzie okręgów Litwy”.

Drugie miejsce komisja przyznała mgr Ilonie Lewandowskiej (członek wspierający SNPL) za książkę pt. „Tak teraz postępują uczciwi ludzie. Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów”.

Wyróżnienia ex aequo zostały przyznane: dr Alicji Malewskiej (członek zwyczajny SNPL) za książkę pt. „Ekonomia polityczna ratingu kredytowego” oraz Łukaszowi Kaliszowi za rozprawę doktorską pt. „Szkoły salezjańskie w Okręgu Szkolnym Wileńskim w okresie II Rzeczypospolitej”.

Prof. Henryk Malewski ogłosił również nowy konkurs – na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. Konkurs trwa od 6 stycznia do 30 października 2020 roku, a zgłaszane do niego mogą być prace, które powstały w latach 2018-2020.

Podczas spotkania zaprezentowano również nowy Rocznik SNPL 2019 i przedstawiono plany na 2020 rok. „Najważniejszym wydarzeniem, planowanym w tym roku będzie prawdopodobnie VII Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Wojna polsko-bolszewicka i jej implikacje dla Europy (aspekty historyczne, geopolityczne, ekonomiczne i kulturowe), która odbędzie się w dn. 7-9 maja 2020 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie” – zauważył prezes SNPL.

Fot. Andrzej Pukszto

Z okazji 30-lecia istnienia SNPL postanowiło wprowadzić własne odznaczenie – Krzyż Zasługi SNPL Scientiae Fidelis.

Złote Krzyże SNPL Scientiae Fidelis otrzymali:

Prof. dr hab. Romuald Brazis (pierwszy prezes SNPL)

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej

Dr hab. Henryka Ilgiewicz

Prof. dr hab. Jarosław Wołkonowski

Prof. dr Wojciech Stankiewicz

Dr Mirosław Szejbak

Srebrne Krzyże SNPL Scientiae Fidelis otrzymali:

Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Janusz Ptak;

Prezes Zarządu Głównego Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych mgr Ewa Mańkiewicz-Cudny;

Dyrektor Departamentu ds. Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL dr Vida Montvydaitė

Dr Robert Bartoszewicz

Dr Lucjana Binkiewicz

Doc. dr Violeta Bolutienė (Czepanko)

Prof. dr Joanna Bumbul

Prof. dr Ryszard Burda

Dr Bożena Czerniewska (Ząbkiewicz)

Prof. dr Honorata Danilczenko

Doc. dr Barbara Dwilewicz

Dr Ryszard Gaidis

Dr Grażyna Gołubowska

Prof. dr Bogusław Grużewski

Dr Marian Grygorowicz

Dr Alina Grynia

Dr Stanisław Hejbowicz

Prof. dr Adas Jakubauskas

Dr Danuta Kamilewicz-Rucińska

Dr Jan Kolendo

Dr Walentyna Krupowies

Dr Jan Ryszard Kuźma

Prof. dr hab. Tadeusz Łozowski

Prof. dr hab. Zygmunt Mackiewicz

Dr Stanisław Majewski

Dr Irena Mikłaszewicz

Doc. dr Krystyna Moroz-Łapin

Dr Alina Pacowska

Dr Jarosław Poteraj

Doc. dr Andrzej Pukszto

Dr Greta Rudziańska

Dr Renata Runiewicz-Jasińska

Dr Jolanta Rzegocka

Dr Aleksander Sokołowski

Dr Józef Szostakowski

Doc. dr Halina Turkiewicz

Dr Eugeniusz Grzegorz Wasilewski

Dr Leon Sokołowski

Dr Paweł Zakrzewski

Doc. dr Brigita Żuromskaitė

PODCASTY I GALERIE