Świąteczne paczki od „Odra – Niemen” dotarły do Solecznik

Na początku Nowego 2015 roku do rejonu solecznickiego dotarła pomoc Stowarzyszenia „Odra – Niemen”. Tym razem paczki z artykułami spożywczymi zostały dostarczone bezpośrednio w starostwa, poinformował samorząd rejonu solecznickiego.

zw.lt
Świąteczne paczki od „Odra – Niemen” dotarły do Solecznik

Fot. salcininkai

Tradycja wspierania rodaków przez Stowarzyszenie jest kontynuowana od kilku lat.

Starostwo solecznickiego otrzymało 43 paczki żywnościowe, w których każdy odbiorca znalazł także świąteczne kartki z życzeniami.

„Po otrzymaniu paczek sporządziliśmy listę osób najbardziej potrzebujących – niepełnosprawnych, niezamożnych, rodziny wielodzietne. Staraliśmy przekazać je osobom, które doznały niesprawiedliwości losu bądź znajdują się w trudnej sytuacji finansowej“ – powiedział starosta gminy solecznickiej Grzegorz Jurgo.

Część paczek została dostarczona do domów odbiorców, część odbiorców została poinformowana o należnej mu paczce i odebrała je w starostwie.
Głównym celem Stowarzyszenia ODRA – NIEMEN jest rozwijanie inicjatyw i projektów kresowych, polonijnych, historycznych i edukacyjnych. Siedziba organizacji, kierowanej przez prezes Ilonę Gosiewską, znajduje się we Wrocławiu. Jej oddziały działają w Poznaniu i Białymstoku. Stowarzyszenie aktywnie współpracuje organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą, organizując wspólne projekty.

PODCASTY I GALERIE