Surowsza kontrola w lokalnych marszrutach autobusowych rejonu wileńskiego

Po zakończeniu sezonu letniego, kiedy uczniowie i studenci zaczynają aktywniej korzystać z transportu publicznego, Samorząd Rejonu Wileńskiego wraz z zajezdnią autobusową rejonu wileńskiego przypomina pasażerom o niezbędnych wymaganiach, procedurach i wzmocnionej kontroli przewoźników, ich załóg i pasażerów.

vrsa.lt
Surowsza kontrola w lokalnych marszrutach autobusowych rejonu wileńskiego

Fot. Annie Spratt/Unsplash

Kontrola pasażerów przy użyciu kamer wideo

Na terenie rejonu wileńskiego, na trasach podmiejskich ustalonych przez Samorząd Rejonu Wileńskiego, według zatwierdzonych rozkładów jazdy, od jesieni ubiegłego roku pasażerowie są kontrolowani za pomocą kamer wideo.

Kontrolerom ZSA „Dorsimus”, pełniącym funkcje kontroli transportu publicznego, zezwolenia na pracę z kamerami wideo wydał Państwowy Inspektorat Ochrony Danych. O nagraniu wideo pasażerowie są informowani poprzez naklejkę, przyklejoną do odzieży kontrolera z napisem „Dokonuje się obserwacji wideo”.

Podczas kontroli transportu pasażerskiego często zdarzają się sytuacje i nieporozumienia po obu stronach, dlatego po wykryciu naruszenia i udostępnieniu materiału filmowego oczekuje się szybszego i obiektywnego zbadania spornych sytuacji, unikając interpretacji w przypadku konfliktu między pasażerem, kierowcą i kontrolerem.

Powołanie nowych tras – w rękach pasażerów posiadających bilet

Duża część mieszkańców rejonu wileńskiego prawie codziennie korzysta z transportu publicznego. To i uczniowie śpieszący do instytucji edukacyjnych, ludzie pracujący i ludzie w wieku emerytalnym, którzy muszą chodzić do polikliniki, sklepu, do kościoła itd.

Mieszkańcy rejonu często zwracają się do Administracji Samorządu Rejonu wileńskiego w sprawie powołania dodatkowych rejsów lub o zwrócenie zlikwidowanych marszrut z tego powodu, że nie zawsze można zdążyć do pracy pierwszym porannym autobusem lub wrócić do domu ostatnim wieczornym autobusem.

Analizując marszruty, Samorząd Rejonu Wileńskiego opiera się na sprawozdaniach o liczbie sprzedanych biletów, z których wynika, że liczba sprzedanych biletów na niektórych odcinkach tras jest zbyt mała, dlatego istnieją podstawy do rezygnacji z niektórych marszrut, co oznacza, że mieszkańcy mogą stracić dogodny dojazd.

„Szanowni pasażerowie, po opłaceniu przejazdu, wymagajcie od kierowców wystawiania biletów po ustalonych cenach. Zachowujcie bilet do końca podróży. Bilet – to dokument pasażera, uprawniający do podróży autobusem. Kupno biletu jest również ważne, ażeby w razie wypadku pasażerowie nie zostali bez dowodu, że byli w tym czasie w autobusie. Wasza świadomość i odpowiedzialność przy zakupie biletu zmniejszyłaby straty przewoźników, co pomogłoby w powołaniu dodatkowych marszrut, o które prosili mieszkańcy, i zapewniłoby Wasze bezpieczeństwo” – apeluje Samorząd Rejonu Wileńskiego.

Samorząd Rejonu Wileńskiego dąży do stworzenia efektywnej sieci marszrut transportu pasażerskiego w rejonie wileńskim, do zapewnienia mieszkańcom wysokiej jakości usługi transportu publicznego i ulepszenia jakości procedur kontrolnych, dlatego mieszkańcy, po zauważeniu naruszenia lub w sprawie powołania dodatkowych marszrut czy rejsów mogą zwrócić się do Samorządu poprzez email: [email protected]. W przypadku dodatkowych pytań można również skontaktować się ze st. specjalistą Wydziału Ekonomii i Majątku Pawłem Tondrykiem, tel. (8 5) 275 5065.

Kary za przejazd bez biletu

W większości przypadków odpowiedzialność za pasażera podróżującego bez biletu spoczywała na kierowcach autobusu, ale również sam pasażer, zgodnie z zatwierdzonymi 13 kwietnia 2001 r. przepisami, dotyczącymi przewozu pasażerów i bagażu musi wymagać wystawienia biletu. Pasażer musi zakupić i przechowywać bilet do końca podróży, okazując go na żądanie załogi lub kontrolera. Pasażerowie, kupujący bilet ulgowy, muszą posiadać dokument uprawniający do tej ulgi.

Podczas kontroli kontrolerzy napotykają na problem, że pasażerowie nie są w stanie okazać wymaganego dokumentu po zakupie biletu ulgowego. Dotyczy to zwłaszcza uczniów. Odpowiedzialność za dzieci podróżujące bez biletu lub zakup biletu ulgowego i nieokazanie wymaganego dokumentu spoczywa na rodzicach lub opiekunach.

Zgodnie z art. 446 Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych Republiki Litewskiej:

– W przypadku przewozu przez pasażerów niezapłaconego bagażu w środkach transportu pasażerskiego pasażerowie podlegają grzywnie w wysokości od 10 do 12 euro.

– Pasażerowie, którzy zakupili bilet ulgowy, ale nie przedstawili niezbędnych dokumentów potwierdzających prawo do ulg transportu, podlegają grzywnie w wysokości od 10 do 14 euro.

– Przewóz dzieci nie młodszych, niż do 7 roku życia, ale poniżej 14 roku życia bez biletu w pojazdach pasażerskich skutkuje karą dla rodziców lub opiekunów od 12 do 24 euro.

– Pasażerowie, którzy podróżują bez biletu lub którzy zakupili bilet ulgowy, ale nie są uprawnieni do ulg transportowych, podlegają karze grzywny od 16 do 30 euro.

Ze względu na zagrożenie koronawirusem – w rejsowym transporcie obowiązują maski na twarz.

Chroniąc przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa, przypominamy również o zwiększonych wymaganiach dotyczących środków ochrony w transporcie publicznym.

Fot. Samorząd Rejonu Wileńskiego
PODCASTY I GALERIE