„Sugestywność wypowiedzi, bogactwo jezyka”. Konkurs krasomówczy dla społeczności polskiej

Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego ogłasza konkurs krasomówczy dla społeczności polskiej na Litwie "Moja mała ojczyzna".

zw.lt
„Sugestywność wypowiedzi, bogactwo jezyka”. Konkurs krasomówczy dla społeczności polskiej

Fot. BFL

„Konkurs krasomówczy ma na celu zwrócenie uwagi na doskonalenie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli oraz kształtowanie szacunku do ziemi ojczystej i jej kultury, rozbudzenie zainteresowania własnym regionem, jego dziejami” – informują organizatorzy.

Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy niezależnie od wieku. Uczestnictwo w konkursie polega na wygłoszeniu przemówienia.

Uczestnicy w swoich wystąpieniach powinni zaprezentować tematykę związaną z własnym regionem, jego zabytkami, historią, sylwetkami ciekawych i zasłużonych dla regionu ludzi. Czas wystąpienia: 10-15 minut.

Podczas wygłaszania przemówień będzie możliwość korzystania z multimediów, jednakże efekty wizualne mają pełnić jedynie funkcję pomocniczą, nie powinny przesłaniać tekstu mówionego.

Przy ocenie przemówień jury będzie brało pod uwagę: ogólną prezentację tematu, sugestywność wypowiedzi, jasność i logiczność formułowania myśli, poprawność językową, bogactwo języka, kontakt ze słuchaczami.

Termin nadsyłania zgłoszeń (imię, nazwisko, temat przemówienia, telefon kontaktowy i e-mail) do 2 grudnia 2013 roku na adres: [email protected] (tel. +370 615 83 489).

Prezentacja przemówień odbędzie się 7 grudnia 2013 roku, o godz. 11.00 (jedenastej) w gmachu głównym Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego (ul. Studentų 39), w sali 501.

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody.

PODCASTY I GALERIE