Stypendium na badania naukowe nad historią Polski

Do 27 listopada br. można składać wnioski o stypendium Muzeum Historii Polski na projekty promujące za granicą wiedzę o historii Polski.

zw.lt
Stypendium na badania naukowe nad historią Polski

Fot. Joanna Bożerodska

Fundusz Stypendialny finansowany przez Muzeum Historii Polski ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju. Oferta stypendialna adresowana jest do cudzoziemców, którzy zajmują się lub chcą się zajmować historią Polski.

Stypendia będą przyznawane zwycięzcom konkursu na najlepszy projekt o charakterze edukacyjnym, popularyzatorskim bądź badawczym. Konkurs rozstrzyga specjalnie do tego powołane jury, w skład którego wchodzą wybitni polscy historycy.

Powstałe w oparciu o zgromadzone w czasie trwania stypendium materiały publikowane będą na wybranej przez stypendystę otwartej licencji Creative Commons. Jako państwowa instytucja kultury, Muzeum stara się w ten sposób zapewnić bezpłatny i szeroki dostęp do efektów pracy wspieranej ze środków publicznych.

Więcej informacji o Funduszu Stypendialnym można znaleźć na stronie: www.stypendia.muzhp.pl

Formularz zgłoszeniowy (link)

Przygotowanie wniosku (link)

Zgłoszenia składać można do 27 listopada 2016 r.

Dodatkowe informacje:

Agata Milczarek
Dział Wydawnictw i Zasobów Cyfrowych
Muzeum Historii Polski
[email protected]

PODCASTY I GALERIE