Stypendia dla osób badających historię Wilna

Samorząd Miasta Wilna zaprasza do wniesienia wkładu w wiedzę historyczną o stolicy i nawołuje naukowców oraz badaczy do wzięcia udziału w konkursie na otrzymanie stypendium dla badaczy historii. Takie stypendia są przyznawane trzeci rok z rzędu. W tym roku zostanie przyznanych 20 000 euro.

zw.lt
Stypendia dla osób badających historię Wilna

Fot. Organizatorzy

W 2020 r. stypendium (-a) będzie wydawane, jeżeli badania były pisane na następujące tematy:

  1. Rozwój wileńskich parków i tzw. „zielonych stref” (badania i publikacje);
  2. Rezydencje wileńskich szlachciców;
  3. Nazwy miejscowości w Wilnie, ulice i place Wilna (ankiety i opisy);
  4. Identyfikacja oznak totalitaryzmu.

Główne kryteria oceny wniosków o dotacje złożonych przez naukowców i / lub badaczy to:

  1. odpowiednie badania do tematu;
  2. metodologia badań, waga planowanych działań (plan);
  3. kwalifikacje uczonego / naukowca / organizacji badawczej, ubiegającej się o stypendium;
  4. Rozpowszechnianie i dostępność wyników badań.

Wnioski są składane online za pośrednictwem elektronicznego systemu zarządzania usługami na www.vilnius.lt. Wymagane formularze, dokumenty aplikacyjne i dodatkowe informacje można znaleźć tutaj.

Uwaga: w elektronicznym systemie zarządzania usługami www.vilnius.lt wnioski nie mogą być wypełniane etapami, należy je wypełnić jeden raz, więc jeśli informacje o aplikacji nie zostaną w pełni zachowane, dane zostaną utracone.

Wnioski o stypendia dla badaczy historii miasta Wilna należy składać do 24 marca (włącznie)!

Stypendia są przyznawane raz w roku naukowcom i / lub badaczom nauk humanistycznych i społecznych.

PODCASTY I GALERIE