Styczniowe spotkania z IPN: „Przystanek Historia Litwa”

W dniach 25-26 stycznia 2023 r. „Przystanek Historia Litwa” zagości w Wilnie i Solecznikach. Na spotkaniach odbędzie się prezentacja książki odbędzie się prezentacja książki "Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945–1991", a w Solecznikach zaprezentowany zostanie również film dokumentalny poświęcony bohaterowi I. tomu „Słownika”, dr. Jerzemu Ordzie pt. „Jerzy Orda. Anarchista w duchu św. Augustyna”.

zw.lt
Styczniowe spotkania z IPN: „Przystanek Historia Litwa”

25 stycznia 2023 r. w klasztorze oo. Franciszkanów OFM Conv. (ul. Trocka 9, Wilno) odbędzie się prezentacja książki „Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945–1991”, tom 2. W spotkaniu weźmie udział Adam Hlebowicz – redaktor słownika, dyrektor Biura Edukacji Narodowej
IPN oraz autorzy biogramów.

„Słownik prezentuje sylwetki kapłanów, nauczycieli, naukowców i innych przedstawicieli elit polskich, którzy po 1945 r. pozostali na terenie ZSRS. Podjęli misję przeciwstawiania się sowietyzacji, ocalenia języka, kultury, przechowania wiary. Nie zabiegali o honory, nie liczyli na ordery czy wyrazy uznania. Niech zatem biogram każdego z nich przyczyni się do zachowania jego ofiary i pracy w pamięci narodu” – informuje o książce wydawca.

26 stycznia o godz. 12:00 „Przystanek Historia Litwa” po raz pierwszy odbędzie się w Solecznickach, w Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego. W czasie spotkania odbędzie się prezentacja serii wydawniczej: „Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945–1991”, pod red. Adama Hlebowicza.

W Solecznikach zaprezentowany zostanie również film dokumentalny poświęcony bohaterowi I. tomu „Słownika”, dr. Jerzemu Ordzie pt. „Jerzy Orda. Anarchista w duchu św. Augustyna”.

Premiera filmu odbyła się 23 listopada 2022 r. w Narodowej Galerii Sztuki w Wilnie. Jerzy Orda urodził się 20 marca 1905 r. w Nowoszycach pod Pińskiem. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, głęboko zakorzenionej w tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Więzy pokrewieństwa łączyły go z Napoleonem Ordą, akwarelistą i rysownikiem, oraz z rodem Giedroyciów. Rodzina od strony matki pochodziła z Galicji, a jego dziadkiem był wybitny historyk Stanisław Smolka. Do Wilna przyjechał w 1926 r. by kontynuować studia historyczne na Uniwersytecie Stefana Batorego. Miasto, jego barokowa architektura i niepowtarzalny charakter zafascynowały go tak bardzo, że pozostał mu wierny niezależnie od bardzo burzliwych wydarzeń II wojny światowej i trwającej dziesięciolecia sowieckiej okupacji.

Informacje o filmie: Anarchista w duchu św. Augustyna – dokumentalny film o Jerzym Ordzie – Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Centrum Kultury i Duchowości działające w klasztorze franciszkańskim w Wilnie, Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego.

PODCASTY I GALERIE