Stworzono grupę sejmową ds. integracji mniejszości: Ažubalis, Kasčiūnas, Pavilionis, Razma

W poniedziałek w Sejmie została utworzona tymczasowa grupa sejmowa Michała Römera. Na jej przewodniczącego został wybrany konserwatysta Audronius Ažubalis.

zw.lt
Stworzono grupę sejmową ds. integracji mniejszości: Ažubalis, Kasčiūnas, Pavilionis, Razma

Fot. BNS/ Julius Kalinskas

Do grupy dołączyli się również inni członkowie partii konserwatystów: Laurynas Kasčiūnas, Žygimantas Pavilionis, Jurgis Razma. „Celem utworzonej grupy sejmowej jest zmniejszenie politycznej, społecznej i kulturowej izolacji mieszkańców Wileńszczyzny, ich integracja do życia politycznego, ekonomicznego i kulturowego państwa”- informuje jeden z członków grupy Kasčiūnas.

Zdaniem Ažubalisa, zgoda pomiędzy różnymi wspólnotami narodowymi w państwie może być osiągnięta tylko poprzez dążenie do wspólnej wizji ojczyzny, którą określił m.in. wybitny prawnik i dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Witolda Wielkiego Michał Römer. Jest to postać ważna zarówno dla Polaków, jak i Litwinów.

Jak twierdzi Ažubalis, postać Römera zasługuje na szczególną uwagę również z powodu swoistego pojmowania tożsamości narodowej. Będąc Polakiem wieloletni rektor Uniwersytetu Witolda Wielkiego był wielkim patriotą Litwy. „Jestem Polakiem, prawdziwym obywatelem Litwy, ale nie Kresowiakiem… Litwa ze swoją stolicą w Wilnie jest wspólną ojczyzną Litwinów i litewskich Polaków”- pisał Römer. Taki model tożsamości założyciele grupy „Michała Römera” chcą popularyzować na Wileńszczyźnie, między innymi przywołując przykłady godnych naśladowania postaci historycznych.

Członkowie grupy Michała Römera będą dążyli do promowania integracji mniejszości narodowych do społeczeństwa litewskiego, obywatelskości i patriotyzmu. Jej członkowie chcą również zapewnić, żeby mieszkańcy wszystkich regionów Litwy czuli się pełnowartościowymi mieszkańcami, mieli możliwość na zdobycie wykształcenia oraz zapewnienie sobie dobrobytu na Litwie.

PODCASTY I GALERIE