Studiuj online na polskiej uczelni

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna“ we współpracy z Kolegium Jagiellońskim – Toruńską Szkołą Wyższą pragnie poinformować młodzież ze szkół polskich na Litwie o możliwości studiowania na kierunkach administracja oraz pedagogika.

zw.lt
Studiuj online na polskiej uczelni

Fot. pexels.com

Studia miałyby charakter distance learning – a więc wykłady byłyby transmitowane do określonych pomieszczeń (np. wybranych polskich szkół) via internet z możliwością dwustronnego kontaktu. Część materiałów byłaby też dostępna na stronach www uczelni oraz na płytach CD.   Ponadto dwa razy w semestrze przyjeżdżałaby do Wilna grupa wykładowców Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej, prowadząc na miejscu zajęcia oraz konsultacje i egzaminy.
Koszt takich studiów wynosiłby 550 euro za rok.

Na podobnych zasadach mogą być zorganizowane studia podyplomowe, na kierunkach:

oligofrenopedagogika;
socjoterapia;
resocjalizacja i profilaktyka społeczna;
przygotowanie pedagogiczne;
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna;
zarządzanie bezpieczeństwem państwa.
Koszt studiów podyplomowych ujednolicony wynosiłby również 550 EURO za rok.

Chętnych podjęcia takich studiów prosimy o kontakt z „Macierzą Szkolną“ w terminie do 30 czerwca 2016 roku pod nr 2333225 lub na e-mail: macierzszkolna@interia.pl

PODCASTY I GALERIE