Studia Wschodnie – szansa na stypendium

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza  nabór na stypendia wschodnie magisterskie II stopnia na lata 2014-2016. Program stypendialny skierowany jest między innymi do kandydatów w krajów Europy Środkowej, w tym z Litwy. Celem Studiów Wschodnich jest przygotowywanie młodych, dobrze wykształconych kadr specjalistów „od spraw wschodnich”.

zw.lt
Studia Wschodnie – szansa na stypendium

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Studia Wschodnie to dzienne, dwuletnie studia magisterskie kształcące w 6 specjalizacjach. Program studiów obejmuje zagadnienia historii i współczesności Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i całego obszaru postkomunistycznego. Skupia się na historii, sprawach narodowościowych i politologicznych, ale zawiera także elementy historii sztuki, literatury, socjologii, geografii, demografii, prawa i in. Program obejmuje także naukę jednego języka regionalnego.

Realizacja specjalnego, opartego na funduszach rządowych programu stypendialnego studiów wschodnich rozpoczęła się w roku akademickim 2001/2002.

Jest to program przeznaczony dla 25 kandydatów z krajów Europy Środkowej, Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej dającego szansę kształcenia młodych elit z całego regionu. Przyjęto dotąd ponad 250 stypendystów z 25 krajów (Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Macedonia, Mołdowa, Mongolia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tadzykistan, Turcja, Ukraina, Uzbekistan i Węgry).

Stypendium obejmuje zwolnienie z opłat dla cudzoziemców za studia na UW oraz stypendium socjalne w wysokości ok. 1300 zł miesięcznie. Ponadto kurs języka polskiego, kurs języka regionalnego i częściową opłatę kosztów objazdu naukowego.
Kandydaci powinni mieć ukończone studia wyższe II stopnia – magisterskie lub równorzędne, wykazywać się znajomością problematyki Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji, Kaukazu , znać języki polski, rosyjski i angielski.

Zgłoszenia należy wysyłać do 15 marca bieżącego roku.

Szczegółowa informacja na temat programu stypendialnego, wymagań wobec kandydatów, kwestionariusze i wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej Studium Europy Wschodniej.

PODCASTY I GALERIE