Studia w Polsce: tutor, granty i inne możliwości

Indywidualny plan studiów, współpraca z tutorem, granty, koła naukowe, dofinansowania na kursy językowe – to tylko niektóre możliwości, z których pozwalają skorzystać studia w Polsce. Oprócz wysokiej jakości kształcenia, polskie uczelnie we współpracy z innymi instytucjami oferują ogromną ilość projektów oraz różnych form wsparcia, mających na celu rozwój naukowy i osobisty studentów. Dzięki temu mogłam wyjechać na miesiąc do Florencji, a w Warszawie uczestniczyć w zajęciach na pięciu różnych wydziałach mojego uniwersytetu.

Marta Faustyna Chmielewska
Studia w Polsce: tutor, granty i inne możliwości

Marta Faustyna Chmielewska/ Fot. Joanna Bożerodska

Nietypowe kierunki

Niewątpliwym atutem studiów w Polsce jest szerokie spektrum ciekawych programów kształcenia. Na różnych uczelniach dostępnych jest wiele niekonwencjonalnych kierunków, takich jak: lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika, mongolistyka i tybetologia, Artes Liberales oraz studia interdyscyplinarne, pozwalające na zgłębianie kilku dziedzin w ramach jednego programu studiów. „Mechatronika łączy między innymi programowanie, mechanikę i elektronikę, co daje dużo możliwości znalezienia zatrudnienia po studiach. Właśnie dlatego wybrałem ten kierunek” – stwierdza Edwin Podlewski, absolwent Mickiewiczówki, a obecnie student Politechniki Warszawskiej.

MISH, czyli kilka słów o moich studiach

Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne – tak brzmi pełna nazwa mojego kierunku. Jest to właściwie system studiowania, oparty na elementach znanych z Oxfordu: każdy student współpracuje z tutorem – pracownikiem naukowym, z którym układa indywidualny plan studiów, łączący przedmioty z różnych kierunków lub wydziałów. W ramach MISH można uzyskać kilka dyplomów licencjackich i magisterskich lub studiować jeden kierunek, rozszerzając go o tzw. dyscyplinę. W moim wypadku oznacza to, że studiuję jednocześnie filologię włoską i socjologię; oprócz tego jednak miałam możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez Wydział Filozofii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych oraz Studium Europy Wschodniej.

Studenci MISH podczas wydarzenia „Studia na Horyzoncie”, fot. Dorota Szydlik

Koła naukowe

Niezliczona ilość kół naukowych pozwala studentom na rozwijanie swoich zainteresowań również poza programem studiów. Stanowią możliwość uczestniczenia w ciekawych spotkaniach i konferencjach oraz są okazją do poznawania innych osób i integracji. Emilia Urbanowicz, absolwentka wileńskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II, obecnie rozpoczyna drugą kadencję jako prezes Koła Naukowego Studentów Biotechnologii „Mygen” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. „Od innych kół naukowych różnimy się tym, że działamy nie tylko w ramach projektów naukowych, lecz głównie popularyzujemy naukę – na przykład organizując co roku międzynarodową konferencję „Genomika”, na którą zapraszamy osoby z całej Polski oraz zza granicy. To wydarzenie niezmiernie poszerza horyzonty. Wydajemy również czasopismo naukowe, w którym publikujemy teksty studentów, często będące ich debiutami naukowymi. Robimy również warsztaty o nazwie „Lifescience dla licealistów” – jest to cykl spotkań, w ramach których uczniowie mają możliwość współpracowania ze studentami i doktorantami w laboratoriach uniwersyteckich. W ten sposób tworzymy przestrzeń dla sprawdzenia siebie w roli naukowca oraz dla integracji. Młodsi członkowie zawsze mają okazję zapytania o doświadczenie starszych kolegów. Sama niezmiernie na tym skorzystałam” – mówi Emilia. Zaznacza też, że prowadzone przez nią koło, oprócz działalności na polu nauki, bierze udział w akcjach charytatywnych oraz od lat organizuje wyjazdy w góry.

Emilia Urbanowicz (po prawej) jako organizator konferencji „Genomika”, fot. Tomasz Stadler

Granty

Obecnie bardzo wiele polskich uczelni oraz instytucji rządowych wspiera działalność naukową studentów za pośrednictwem grantów, czyli dofinansowań na prowadzenie badań lub innych projektów, wykraczających poza program nauczania. Może to być wsparcie w postaci kilkuset lub kilkuset tysięcy złotych, przyznawane konkretnym osobom lub zespołom badawczym. Mikrogranty często można zdobyć również na pojedyncze okazje, takie jak wyjazd na konferencję lub korekta tekstu naukowego – wystarczy złożyć w tym celu odpowiedni wniosek.

Dofinansowania na kursy i wyjazdy

Po pierwszym roku studiów udało mi się wyjechać na miesięczny kurs językowy do Florencji, który został częściowo sfinansowany przez Instytut Kultury Włoskiej w Warszawie. Wyjazd na kurs językowy to nie tylko duży krok do przodu w procesie nauki języka obcego, lecz również wiele niezapomnianych wrażeń. Pobyt we Florencji był dla mnie okazją do intensywnego zwiedzania, poznawania włoskiego społeczeństwa i kultury oraz, oczywiście, do pogłębiania wiedzy filologicznej i stosowania już nabytych umiejętności w praktyce. Bardzo wiele wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego współpracuje z instytucjami z zewnątrz, dzięki którym studenci mogą wyjechać do innego kraju lub uzyskać wsparcie – wyjazd na kurs językowy to tylko jedna z opcji.

Dużym plusem studiów na polskiej uczelni są możliwości, które otwierają się przed osobą, zainteresowaną rozwijaniem swoich pasji i pogłębianiem wiedzy. Zastanawiając się nad kierunkiem studiów, zazwyczaj nie bierzemy tego aspektu pod uwagę. Warto jednak wiedzieć, że wsparcie finansowe można otrzymać nie tylko w postaci stypendium i nie tylko od instytucji, mających na celu pomoc studentom. Warto również zainteresować się nietypowymi kierunkami, które, choć początkowo mogą brzmieć dziwnie, w praktyce zazwyczaj stanowią świetną przygodę oraz klucz do świata pracy.

PODCASTY I GALERIE