Studia w Polsce: Przyznano 35 stypendiów, jest szansa na kolejne

Szkoły polskie na Litwie kończy w tym roku około 1100 maturzystów. W sobotę (25 maja) część z nich będzie zdawać pierwszy egzamin państwowy – będzie to język angielski. Tymczasem 35 maturzystów już ma zapewnione studia w Polsce ze stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Studia w Polsce: Przyznano 35 stypendiów, jest szansa na kolejne

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

Są to osoby, które pomyślnie zdały testy i przeszły rozmowy kwalifikacyjne przed komisją. Wczoraj ogłoszona została lista przyjętych na studia pierwszego stopnia.

O indeksy polskich uczelni i stypendia ubiegało się w tym roku ok. 100 osób, dla porównania w ubiegłym roku – 130. Co decyduje, że polska młodzież z Litwy wybiera studia w Polsce, czy rozważając możliwość nauki poza Litwą, myśli o powrocie? Mówią maturzyści z wileńskiego gimnazjum im. Jana Pawła II, którzy już po rozmowie kwalifikacyjnej czekali na wyniki.

Maturzysci Gimnazjum im. Jana Pawla II w Wilnie

Dr Krzysztof Czajkowski z Akademii Jana Długosza w Częstochowie, przewodniczący komisji rekrutacyjnej, wysoko ocenił poziom kandydatów na studia, odnotował też szerokie spektrum kierunków.

Dr Krzysztof Czajkowski

Zakwalifikowanie się na studia przed komisją Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej nie oznacza jeszcze, że maturzysta ma indeks w kieszeni. Decyzję komisji musi zatwierdzić minister szkolnictwa wyższego, natomiast ostateczną decyzję o przyjęciu na studia podejmują uczelnie. Pozostali wciąż mają szansę dostania się na studia w Polsce, ale już bez stypendium. Mogą się ubiegać o indeksy na takich samych zasadach, jak obywatele Polski.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej