Studia w Polsce – możliwości, szanse, zagrożenia

Fundacja Wileńszczyzna z profesorem najlepszej uczelni ekonomicznej w Polsce - Szkoły Głównej Handlowej - Tomaszem Dołęgowskim i Kołem Naukowym SGH zapraszają na spotkanie10 maja o 12.30 w sala 305 Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

zw.lt
Studia w Polsce – możliwości, szanse, zagrożenia

Fot. Ewelina Mokrzecka

„Zapraszamy na spotkanie głównie przyszłych i obecnych studentów I, II i III stopnia, którzy chcą się rozwijać, ale potrzebują wsparcia” – podkreślają organizatorzy.

Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o kontakt do godziny 15 dnia 3 maja na mail: stypendium.wilenszczyzna@gmail.com. Liczba miejsc ograniczona: 90 osób.

Fundację Wileńszczyzna tworzą głównie młodzi Polacy z Litwy, którzy są absolwentami polskich szkół na Litwie oraz polskich i litewskich uczelni (Politechnika Warszawska, Uniwersytet Wileński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski i Szkoła Główna Handlowa). W ramach wolontariatu i umów cywilnoprawnych współpracują ze studentami oraz absolwentami polskich, litewskich, białoruskich, ukraińskich, rosyjskich uczelni, którzy wywodzą się z krajów byłego ZSRR.

Większośćpracowników i współpracowników Fundacji Wileńszczyzna była lub jest stypendystami różnych programów stypendialnych (m.in. uczelnianych, rządu RP, UNESCO, organizacji pozarządowych). „Z autopsji wiemy, że bez stypendium nie moglibyśmy studiować i rozwijać się. Część z nas pochodzi z rodzin, gdzie dopiero my jesteśmy pierwszym pokoleniem z wyższym wykształceniem. Od 6 lat dzięki naszym stypendium młodzi, zdolni Polacy z krajów byłego ZSRR mogą się rozwijać” – przekonują.

„Wierzymy, że przyszłość Polaków na Wschodzie zbudują Ci, co dziś mają kilka, kilkanaście lat. Wierzymy,
że to my TU i TERAZ tworzymy im warunki do tego, kim oni będą w przyszłości. Dlatego wraz z naszymi partnerami Narodowym Bankiem Polskim i Ministerstwem Spraw Zagranicznych przyznajemy stypendia. Nasze stypendia nie dają ryby. Nasze stypendia nie dają wędki. Nasze stypendia nie dają wody. Nasze stypendia zmieniają mentalność wędkarza” – mówią uczestnicy Fundacji Wileńszczyzna.

Szczegóły dotyczące stypendiów na stronach www.stypendium.org i www.stypendium.eu

Głównymi partnerami fundacji są Narodowy Bank Polski i Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Fundacja przyznała przeszło 700 stypendiów m. in. :stypendium Stanisława Grabskiego i stypendium Rozwiń Skrzydła

PROGRAM SPOTKANIA W DKP

Niedziela 10.05
12:30 – spotkanie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie z polską młodzieżą

Program:

1. Dyskusja na temat perspektyw młodych Polaków na Litwie. Jakie są szanse i zagrożenia wynikające z wyjazdu na studia w Polsce. Uczestnikami dyskusji będzie: prof. SGH Tomasz Dołęgowski, p. Czesław Dawidowicz – dyrektor gimnazjum im. Adama Mickiewicza, p. Jarosław Niewierowicz – były minister energetyki Litwy oraz członkowie Koła Naukowego i osoby z sali.

2. Prezentacja Szkoły Głównej Handlowej, możliwości rekrutacji na studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe.

3. Zalety i wady studiowania kierunków ekonomicznych. Prezentacja różnorodnych ścieżek zawodowych oraz naukowych w ramach kierunków ekonomicznych.

4. Krótkie omówienie możliwości uzyskania stypendiów (stypendium rządu polskiego, stypendia socjalne i naukowe poszczególnych uczelni, stypendium Grabskiego i Rozwiń Skrzydła, inne stypendia NGO).

5. Prezentacja prof. SGH Tomasza Dołęgowskiego oraz p. Jarosława Niewierowicza o cechach gospodarek Polski i Litwy oraz o współpracy między krajami, również w ramach Unii Europejskiej.

Grupa docelowa: gimnazjaliści, studenci uczelni różnego typu (zarówno studiów licencjackich jak i magisterskich)
Szacowana ilość osób: 90
Czas trwania: 2-2,5h (10 min przerwa w środku)

W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt.
Zespół Fundacji Wileńszczyzna
+ 48 509 538 764
www.stypendium.org
www.stypendium.eu

PODCASTY I GALERIE