„Stara nazwa, nowe treści”. Polonistyka na Uniwersytecie Edukologicznym

Na Litwie rozpoczęła się rekrutacja na studia wyższe. Na studentów czeka również Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego.

zw.lt
„Stara nazwa, nowe treści”. Polonistyka na Uniwersytecie Edukologicznym

Fot. Ewelina Mokrzecka

„Wśród wielu ofert, które ma przed sobą dzisiejszy maturzysta, chcielibyśmy zwrócić uwagę na nasz kierunek, który ma starą tradycyjną nazwę, ale nowe treści. Jakie są atuty filologii polskiej na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym? Po pierwsze chciałabym zwrócić uwagę, że są to studia czteroletnie, które dają stopień bakałarza, a jednocześnie kwalifikację nauczyciela języka polskiego. W ubiegłym roku pomyślnie przeszliśmy akredytację, otrzymaliśmy akredytację na 6 lat i bardzo pozytywną ocenę ekspertów komisji międzynarodowej. Zdążyliśmy jednak już po akredytacji wprowadzić pewne zmiany do programu, między innymi dwa bloki zajęć – z edukacji i przekładoznawstwa” – mówi kierownik Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Irena Masojć.

Jak podkreśla, studia na polonistyce to również możliwość wyjazdu w ramach różnych wymian na uniwersytety do Polski oraz udział w wielu interesujących projektach.

„Z jednej strony staramy się, aby nasi studenci mieli nieustanny kontakt z językiem polskim i kulturą u źródeł, a z drugiej chcemy ciągle nawiązywać do realiów litewskich i umieszczać nasze studia w kontekście litewskim. Sądzimy, że jeżeli ktoś chce wiązać swoją przyszłość z pracą na Litwie i tu właśnie promować polskość, to powinien wybrać studia polonistyczne na Litwie” – zaznacza Irena Masojć.

Warunkiem uzyskania finansowania państwowego na studia z filologii polskiej na Uniwersytecie Edukologicznym jest napisanie testu motywacyjnego. Pisanie testu zaplanowane jest na 25-28 czerwca, wymagana jest uprzednia rejestracja na stronie internetowej lamabpo.lt

„Ponieważ przwidujemy, że nie wszystkim chętnym uda się uzyskać finansowanie państwowe, złożyliśmy również w tym roku wniosek w Ambasadzie RP w Wilnie wniosek o dofinansowanie studiów polonistycznych. Dlatego też zachęcamy wszystkich do wpisywania się nie tylko na studia finansowane przez państwo, ale też na studia płatne” – mówi Irena Masojć.

„Bardzo się cieszymy, że udało nam się poruszyć opinię publiczną i przekonać wiele instytucji, jak ważne są studia polonistyczne na Litwie. Wspiera nas nie tylko placówka polska, ale też inne instytucje. Koszt studiów dla jednej osoby w tym roku pokryje Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, a finansowanie studiów drugiego i trzeciego roku od przyszłego roku akademickiego przejmie na siebie Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”” – dodaje kierownik Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki .

PODCASTY I GALERIE