Studenci z Wilna i Wrocławia chcą propagować dialog międzykulturowy

Grupa studentów i doktorantów etnologii z Uniwersytetu Wrocławskiego wspólnie z organizacją Klubu Studentów Polskich na Litwie na jesieni b.r. spotkają się w ramach projektu sPLoT, którego celem jest jest propagowanie dialogu międzykulturowego.

zw.lt
Studenci z Wilna i Wrocławia chcą propagować dialog międzykulturowy

Fot. Organizatorzy

Tematycznym tłem współpracy między studentami i doktorantami etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przedstawicielami litewskiego stowarzyszenia Klubu Studentów Polskich są przemiany demokratyczne, które zachodzą w obu krajach od 25 lat, przede wszystkim zaś zmiany sposobów życia i świadomości związane z przystąpieniem Litwy i Polski do Unii Europejskiej.

,,Zależy nam na wspólnej refleksji nad skutkami tych procesów, odczuwanymi w naszym własnym życiu, a także istotnymi z punktu widzenia mieszkańców Dubinek (Dubingiai), z którymi będziemy rozmawiać podczas tygodniowego pobytu na Litwie” – mówią inicjatorzy przedsięwzięcia.

Wszyscy uczestnicy projektu znajdują się w przedziale wiekowym od 22 do 30 lat oraz są żywo zainteresowani tematyką relacji polsko-litewskich, a także terenu samej Litwy jako obszaru bardzo zróżnicowanego kulturowo, posiadającego bogatą historię oraz mającego duże znaczenie zarówno dla Litwinów, jak i Polaków.

Tematyka projektu ściśle zawiera się w głównych celach przedsięwzięcia. Pierwszym z nich jest budowanie i podtrzymanie dialogu międzykulturowego między uczestnikami projektu, jak i aktywizacja do działań lokalnej społeczności. Drugim celem jest pomysł stworzenia redakcji ”sPLoT”. Efektem będzie napisanie książki, której przewodnim tematem będzie wspólne doświadczenie demokratycznych przemian oraz dziesięciolecie członkostwa w Unii Europejskiej.

Projekt finansowany jest przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.

PODCASTY I GALERIE