Strażacy rejonu wileńskiego – w celu bezpieczeństwa mieszkańców zakupiono dwa wozy strażackie

Samorząd Rejonu Wileńskiego kontynuuje działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców – w tym celu jednostki straży pożarnej rejonu wileńskiego w Awiżeniach i Podbrzeziu pojadą na pożary nowo nabytymi wozami strażackimi (autocysternami).

vrsa.lt
Strażacy rejonu wileńskiego – w celu bezpieczeństwa mieszkańców zakupiono dwa wozy strażackie

Fot. vrsa.lt

W dziewięciomiejscowych wozach strażackich (cysternach) mieszczą się 3 tony wody, każdy jest wyposażony w uniwersalne pompy pożarnicze (do pobierania/wylewania wody): „Ziegler” w Awiżeniach, „Rosenbauer” – w Podbrzeziu. W komplecie znajduje się również wieża oświetlenia pożaru – do pracy w ciemnej porze doby. Szlauchy szybkiego reagowania o długości 50 metrów pozwolą szybciej przystąpić do gaszenia pożarów budynków, lasów i łąk.

W autach znajdują się miejsca do przewożenia aparatów oddechowych, węży pożarniczych ciśnieniowych i ssących, pomp motorowych stacjonarnych i pływających, pił tarczowych i łańcuchowych oraz innego sprzętu ratowniczego. Jednocześnie zakupiono sprzęt ratowniczy do ratowania ludzi w wypadkach drogowych lub w domu.

Nabyte wozy strażackie w Awiżeniach i Podbrzeziu ułatwią zarówno pracę strażaków, jak i zapewnią efektowne i sprawne prowadzenie działań ratowniczych.

Dyrektor straży pożarnej Samorządu Rejonu Wileńskiego Kęstutis Velikianecas cieszy się z nabytków i podkreśla, że ​​samochody będą dobrze służyć strażakom w pracy.

„Nasi strażacy cieszą się z nabytego sprzętu, ponieważ on nie tylko ułatwia pracę strażakom, ale także zapewnia szybki dojazd na miejsce wypadku. Inwestycje w bezpieczeństwo ludzi są najważniejsze” – mówi K. Velikianecas.

Ogółem jednostki straży pożarnej Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz związek ochotniczych straży pożarnych rejonu wileńskiego dysponują 22 wozami strażackimi – każda jednostka rejonu wileńskiego posiada po jednym wysokiej jakości samochodzie głównym i rezerwowym.

Samorząd Rejonu Wileńskiego również stara się uzbroić strażaków w niezbędny sprzęt, odzież i wyposażenie.

Efektywna współpraca przyniosła wymierne efekty

W latach 2019-2022 gmina Korycin (Polska), Straż Pożarna Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz Wileńskie Rejonowe Ochotnicze Stowarzyszenie Strażaków zrealizowały projekt „Model reagowania kryzysowego – nowe podejście do zarządzania kryzysowego po obu stronach granicy”, realizowany w ramach programu „INTERREG V-A Litwa – Polska”. Celem projektu było wzmocnienie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa cywilnego w regionie przygranicznym Litwy i Polski.

Podczas projektu służba zakupiła nowy wóz strażacki, z którego z powodzeniem korzysta zespół w Kowalczukach. Nowoczesny samochód jest wyposażony w hydrauliczny sprzęt ratowniczy oraz aparat oddechowy. Również w ramach projektu wyremontowano remizę strażacką w Kowalczukach. Strażacy ochotnicy zakupili wysokiej jakości używany wóz strażacki. W ścisłej współpracy odbyły się również szkolenia dla ochotników i strażaków samorządowej Straży Pożarnej oraz młodych strażaków. Strażacy pogłębiali swoją wiedzę i umiejętności na szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa.

W ramach projektu zakupiono również sprężarkę powietrza. Samorząd przeznaczył dodatkowe środki na zakup kompresorowni kontenerowej. Ten zestaw sprzętu jest zainstalowany w straży pożarnej w Awiżeniach i napełnia butle aparatów oddechowych strażaków Awiżeń, Mejszagoły i Podbrzezia, które sprężają powietrze do 320 atmosfer.

Samorząd nadal inwestuje w warunki pracy strażaków rejonu wileńskiego

W celu zapewnienia jak najbardziej efektywnej pracy strażaków Samorząd Rejonu Wileńskiego na bieżąco zaopatruje strażaków w niezbędną technikę, sprzęt i odzież.

W 2021 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył na finansowanie straży pożarnych 428 tys. euro. Ze środków finansowych zakupiono 4 wozy strażackie i jeden samochód osobowy. Wozy zostały przeznaczone dla jednostek straży pożarnej w Kabiszkach, Mościszkach, Sawiczunach i Niemieżu.

W 2022 r. finansowanie Samorządu Rejonu Wileńskiego było jeszcze większe – 473 tys. euro. Z tych środków wypłacano płace, przeprowadzano remonty pomieszczeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz środków transportu, zakupiono umundurowanie robocze i sprzęt przeciwpożarowy.

W rejonie wileńskim działa łącznie 9 jednostek straży pożarnej (W. O. Margiai, Mościszek, Kabiszek, Mejszagoły, Rudomina, Niemieża, Podbrzezia, Awiżeń, Sawiczun) oraz 4 jednostki ochotniczej straży pożarnej (w Podbrzeziu, Niemenczynie, Kowalczukach i Ciechanowiszkach).

W tym, jak i co roku, przedstawiciele drużyn rejonu mieli okazję spotkać się i uczcić patrona pożarów – św. Dzień Floriana. Aby podziękować w imieniu Samorządu Rejonu Wileńskiego na uroczystość przybyła również Lucyna Kotłowska, dyrektor administracji Samorządu Rejonu wileńskiego.

Samorząd Rejonu WIleńskiego dziękuje strażakom za ofiarną pracę, odwagę i codzienne dokonania w imię dobra ludności.

PODCASTY I GALERIE