Stolica: Mniej pożarów i przestępstw

Wilno staje się coraz bardziej bezpiecznym miastem.

zw.lt
Stolica: Mniej pożarów i przestępstw

Fot. Ewelina Mokrzecka

Jak wynika z danych przedstawionych przez stołeczne władze, w ubiegłym roku w pożarach zginęło o połowę mniej ludzi, niż w latach poprzednich, przestępstw w miejscach publicznych zarejestrowano o połowę mniej, niż przed pięcioma laty.

W ubiegłym roku na skutek pożarów w stolicy zginęło 9 osób, wcześniej co roku ginęło średnio około 20-u. Do walki w tymi, kto zakłóca porządek publiczny, coraz aktywniej włączają się wilnianie.

Z każdym rokiem rośnie ilość informacji zamieszczanej za pośrednictwem aplikacji „Tvarkau Vilnių”. Co roku mieszkańcy przesyłają więcej zawiadomień. W 2012 przesłano 76 zawiadomień, w 2014- 331, 2015- 1 263. W 2016 otrzymano 1 972 zawiadomień. Najwięcej zawiadomień dotyczy parkingu transportu w nieodpowiednim miejscu.

PODCASTY I GALERIE