Stołeczny samorząd żąda przeprosin za ”Wilno na rowerach bez pedałów”

W opinii Działu Prawnego Samorządu Miasta Wilna logo na koszulkach z hasłem ''Wilno na rowerach bez pedałów'', które mieli na sobie uczestnicy XV Rodzinnego Zlotu Turystycznego AWPL-ZPL zostało użyte bezprawnie. Samorząd żąda ponadto, aby organizatorzy zlotu przeprosili społeczność LGBT.

Ewelina Mokrzecka
Stołeczny samorząd żąda przeprosin za ”Wilno na rowerach bez pedałów”

Fot. Aleksander Sudujko

W dniach 11-12 lipca nad jeziorem Oświe odbył się tradycyjny Rodzinny Zlot Turystyczny AWPL-ZPL, o którym zrobiło się głośno za sprawą koszulek z hasłem ”Wilno na rowerach bez pedałów”. Swoje zaniepokojenie wyraziły polskie i litewskie organizacje pozarządowe. Zdaniem Kampanii Przeciwko Homofobii ,,kontekst w jakim użyte zostało słowo „pedały” przemawia za uznaniem, że hasło to odnosiło się do osób o orientacji homoseksualnej. W powszechnym odbiorze słowo „pedał” jest zaś wysoce obraźliwym określeniem osoby homoseksualne”. Z kolei szef LGL (Litewska Liga Gejów) Władimir Simonko wyraził nadzieję, że hasło na koszulkach nie odzwierciedla postawy całej polskiej społeczności na Litwie.

W sprawie wypowiedział się również Samorząd Miasta Wilna. W opinii Działu Prawnego, hasło, które zostało użyte na koszulkach, niesie treści homofobiczne, ponadto użyte na koszulce logo Wilna jest własnością samorządu. ,,Zgodnie z zatwierdzonym rozporządzeniem, znak miasta Wilna jest własnością samorządu i może być używany tylko zgodnie z regulaminem samorządu. W związku z powyższym prosimy o przedstawienie Działowi Komunikacji sekretariatu rady samorządu informacji, na jakiej postawie na koszulkach, które mieli na sobie uczestnicy, zostało użyte logo Wilna. Ponadto, z uwagi na dwuznaczność wspomnianego napisu, który narusza honor i godność osobistą, prosimy o publiczne przeprosiny mieszkańców miasta i mniejszości seksualnych (członków społeczności LGBT)” – napisano w oświadczeniu samorządu.

Przedstawiciele Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i Związku Polaków na Litwie stoją twardo na stanowisku, że chodziło po prostu o rowery bez pedałów i ,,współczesność”. Ponadto, jak poinformował zw.lt prezes ZPL Michał Mackiewicz, pomysłodawcami koszulek byli radni stołecznego samorządu.

PODCASTY I GALERIE