Stołeczny samorząd wspiera ludzi bezdomnych

Zwiększenie ilości miejsc w schroniskach dla bezdomnych, pomoc w powrocie do nowego życia - Rada Samorządu Wilna zaakceptowała program integracyjny dla bezdomnych na lata  2013-2018.

vilnius.lt
Stołeczny samorząd wspiera ludzi bezdomnych

„Program ma na celu polepszenie wsparcia socjalnego dla ludzi bezdomnych oraz tych nie posiadających stałego miejsca zamieszkania i dochodów” – mówi wicedyrektor Departamentu do Spaw Socjalnych Rasa Laiconienė.

Nowy program ma dotyczyć również osób coraz częściej przybywających do Wilna ,,za chlebem”.

W celu udzielenia pomocy socjalnej wileńskim bezdomnym stołeczny samorząd chce stworzyć dobre warunki do reintegracji socjalnej, dlatego oferuje przedmioty codziennego użytku i higieny. Ponadto wyżywienie, opiekę zdrowotną, oświatę, zatrudnienie, pomoc psychologa i rehabilitację socjalną.

Samorząd ma w planach polepszenie warunków noclegowni znajdujących w Wilnie. Chodzi m.in. o zwiększenie ilości miejsc w tych ośrodkach oraz co ważne, stworzenie tymczasowych domów zamieszkania dla 50-60 osób. W takich domach można by było zamieszkiwać przez 12 miesięcy.

Program zakłada również stworzenie w schroniskach punktów medycznych, zainstalowanie pryszniców oraz pralek.

Samorząd chce zwrócić szczególną uwagę na bezdomnych na ulicach miastach. W związku z tym zostanie stworzony specjalny zespół, który będzie udzielał konsultacji dla osób bezdomnych i proszących o  jałmużnę.

Osobom, które zechcą zmienić swój sposób na życie, zespół ma pomóc w powrocie na rynek pracy,  kontynuowaniu nauki, rozpoczęciu studiów, otrzymaniu stypendium lub zapomogi socjalnej, a także w pozbyciu się uzależnienia i w przyszłości pomoc w przyznawaniu mieszkania. Lokum miałoby charakter czasowy, a osoby nadzorowane będą przez pracownika socjalnego.

PODCASTY I GALERIE