Stołeczne areny zwolniono od podatków

Decyzją władz stołecznego samorządu dwie wileńskie areny - Siemens i Lietuvos ryto arena zostały zwolnione od podatku od nieruchomości. W roku 2012 zwolniona od niego została Vilniaus pramogų arena, wynika z informacji podanych na stronie stołecznego samorządu.

vilnius.lt
Stołeczne areny zwolniono od podatków

Wileńskie areny zbudowane zostały wyłącznie z funduszy prywatnych, w odróżnieniu od aren w innych miastach kraju. Areny w Kownie, Kłajpedzie, Szawlach i Poniewieżu powstały przy wsparciu finansowym samorządów tych miast. Żadna z powyższych placówek, nie płaci podatku od nieruchomości, w przeciwieństwie do Wilna, gdzie samorząd miasta nie zapewnia żadnych środków pieniężnych na ich utrzymanie. Dobrym przykładem jest arena w Kownie na rzecz której miasto przeznacza co roku 2,5 mln lt.

Stołeczne areny są miejscem spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Wilna. Organizowane są tu imprezy o charakterze sportowym i kulturalnym.

PODCASTY I GALERIE