Sterylizacja bezdomnych kotów w rejonie wileńskim

Z inicjatywy obrońców praw zwierząt w Landwarowie oraz w Trokach odbędzie się akcja sterylizacji bezdomnych kotów.

zw.lt
Sterylizacja bezdomnych kotów w rejonie wileńskim

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

Bezdomne koty będą łapane, a następnie odwożone do podwileńskich Bujwidziszek, gdzie będą poddane sterylizacji. Organizatorzy zapowiadają, że wysterylizowane koty będą odwożone na miejsce, skąd zostały zabrane.

W ramach wiosennej akcji zamierza się wysterylizować około 250 bezdomnych kotów.

Sterylizacja jednego kota wynosi około 150-250 litów. Akcja sterylizacji bezdomnych kotów z Trok i Landwarowa jest w większości finansowana przez organizacje zagraniczne, a sterylizacji dokonają weterynarzy z Niemiec.

Organizatorzy akcji proszą w przeddzień sterylizacji, 24 marca w Landwarowie i 30 marca w Trokach o niedokarmianie bezdomnych kotów ze względu na zabieg następnego dnia.

Specjaliści podkreślają, że sterylizacja jest najlepszą metodą ograniczania populacji kotów, a ograniczenie populacji zdecydowanie zwiększa dobrobyt tych zwierząt.

PODCASTY I GALERIE