Staże zawodowe dla Polaków z Litwy

Powoli ku końcowi zmierza projekt „Krok do kariery – studenckie staże zawodowe osób pochodzenia polskiego z Litwy w województwie podlaskim”, realizowany przez Fundację OKNO NA WSCHÓD.

zw.lt
Staże zawodowe dla Polaków z Litwy

Fot. Antoni Radczenko

W ramach projektu 12 młodych i ambitnych osób polskiego pochodzenia, będących studentami ostatniego roku studiów licencjackich bądź absolwentami kierunków informatyka i ekonomia Filii Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie kończy odbywanie staży zawodowych. Staże rozpoczęły się z dniem 1 lipca, a zakończą 31 września.
Uczestnicy odbywają staże w najlepszych firmach województwa podlaskiego: Pronar Sp. z o.o., SaMASZ Sp. z o.o., Unibep S.A., Centrum Informatyki ZETO S.A., Biaform S.A., Podlasie Express Sp. z o.o.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie więzi z Polską i Polakami studentów i absolwentów Filii Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie.

W ramach projektu uczestnicy przeszli również szereg szkoleń o tematyce: skutecznych metod nawiązywania kontaktu i utrzymywania relacji z klientem, pracy w zespole, komunikacji interpersonalnej, asertywności i skutecznych metod radzenia sobie ze stresem.

Dzięki odbytym stażom, młodzi Polacy z Litwy będą mieli okazję nabycia doświadczenia zawodowego i nawiązania kontaktów zawodowych z polskimi firmami i ich pracownikami. Oprócz tego stażyści zapoznają się ze współczesną Polską, warunkami życia i możliwościami oferowanymi przez lokalny rynek pracy. Uczestniczenie w projekcie jest szansą do rozwoju kariery zawodowej stażystów, rozwoju współpracy międzynarodowej oraz podniesienia stopnia identyfikacji z Polską i polskością.

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

PODCASTY I GALERIE