Staże parlamentarne są dobrą okazją do polubienia Polski

Staże parlamentarne w Sejmie RP, to unikalna możliwość poznania, w jaki sposób funkcjonuje państwo demokratyczne od zewnątrz oraz dobra okazja do jeszcze lepszego poznania Polski i Polaków, jednogłośnie twierdzą organizatorzy oraz uczestnicy projektu.

Antoni Radczenko
Staże parlamentarne są dobrą okazją do polubienia Polski

Fot. Archiwum

„Uczestnictwo w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych to duża szansa na pozyskanie unikalnej wiedzy o funkcjonowaniu systemu demokratycznego państwa. Stażysta przez trzy miesiące może z najbliższej odległości obserwować procesy podejmowania decyzji w polskim Sejmie, pytać o wszystko zarówno parlamentarzystów jak i pracowników Kancelarii Sejmu, zbierać materiały dotyczące interesujących go tematów, pozyskiwać przydatne w przyszłości kontakty. Ciekawym fragmentem stażu jest tygodniowy pobyt w okręgu wyborczym posła opiekuna” – powiedział zw.lt poseł na Sejm PR Tadeusz Aziewicz, który od kilku lat opiekuje się stażystami z Litwy.

Od Sejmu do undergroundu

Polski polityk zawsze zabiera stażystów do swego okręgu wyborczego w Gdyni, w którym odbywają się spotkania z miejscowymi przedsiębiorcami, samorządowcami oraz działaczami społecznymi i politycznymi. Stałym punktem odwiedzin jest Port w Gdyni. Poseł stara się zaplanować program według zainteresowań uczestników. „Dla zainteresowanych organizowaniem kultury ciekawym doświadczeniem były wizyty u moich przyjaciół z Klubu Muzycznego Ucho, ciągle najważniejszego undergroundowego klubu na Wybrzeżu. Ubocznym efektem jednego z takich spotkań było zaproszenie stażystek na wyprawę kajakową po gdańskiej Motławie, w trakcie której zdarzyła się niegroźna przygoda w postaci niespodziewanej konfrontacji z łabędziem” – opowiedział Aziewicz.

Obecnie trwa rekrutacja na 2015 rok, która zakończy się 30 listopada. Wszyscy chętni mogą się zgłaszać do ambasady RP w Wilnie.

Tutaj znajdziesz więcej szczegółów.

W stażach mogą uczestniczyć obywatele Niemiec, Gruzji, Litwy, Węgier, Rumunii, Włoch, Kazachstanu, Kirgistanu, Kanady oraz Ukrainy. Osoby z Litwy muszą posiadać obywatelstwo litewskie, studia wyższe potwierdzone dyplomem oraz wymagana jest bardzo dobra znajomość języka polskiego. Maksymalny wiek uczestnika 30 lat.

Poznać Polskę i jej kulturę

Przez te kilka lat, od kiedy są organizowane staże, uczestniczyło w nich kilkanaście osób z Litwy, w tym kilku rodowitych Litwinów. „To jest bardzo dobra możliwość poznania Polski od środka. Jej kulturę oraz sytuację polityczną. Możesz zadawać pytania na interesujące ciebie pytania z zakresu polityki, na które dostajesz odpowiedzi od ludzi, którzy tworzą polski system prawny. Organizowane są różne wyjazdy i spotkania, z których można wiele zaczerpnąć do dalszych działań tu, na Litwie, tym samym wzmacniając więź między dwoma krajami. A tak na marginesie jest to dobra okazja do polubienia Polski” – podzieliła się z zw.lt Akvilė Brazauskaitė, która była pierwszą Litwinką uczestniczącą w stażach.

Z racji tego, że wymagana jest dobra znajomość języka polskiego, w większości przypadków do Warszawy trafiają litewscy Polacy. Polka Rima Janušauskaitė jest przekonana, że jest to dobra praktyka, mająca wpływ nie tylko na pracę zawodową, ale również na rozwój osobisty. „Zdecydowanie, przynajmniej raz w życiu warto jest wziąć udział w czymś takim jak staż parlamentarny. Oprócz możliwości poznania procedur parlamentarnych i mechanizmów podejmowania decyzji politycznych, staż parlamentarny jest dobrą okazją, by bliżej poznać Polskę i jej kulturę. Przez trzy miesiące uczestniczyliśmy nie tylko na posiedzeniach i spotkaniach komisji sejmowych, ale mieliśmy też bogaty program kulturalny” – podkreśliła Janušauskaitė.

Poseł Tadeusz Aziewicz widzi głęboki sens w tym przedsięwzięciu. „Głównym celem programu jest budowanie dobrych relacji pomiędzy narodami i wspieranie rozwoju demokracji. Dla mnie niezwykle cenny jest bezpośredni kontakt z młodą litewską elitą, niezwykle ciekawą, generalnie otwartą i wolną od stereotypów, które tak bardzo obciążają nasze relacje. Myślę, że młodzi obywatele Litwy również wynoszą z Polski obraz kraju przyjaznego, życzliwego państwu litewskiemu otwartego na dialog i współpracę. Myślę, że można budować na tym nadzieję na przyszłość, bo zmiana pokoleniowa jest nieunikniona. Utrzymuję kontakt z wszystkimi moimi stażystami z Litwy, z satysfakcją przyglądam się jak rozwijają się zawodowo, jak rośnie ich pozycja w lokalnych środowiskach. Chyba wszyscy doceniają staż, jako istotny kamień milowy na swojej drodze“ – wytłumaczył swoje stanowisko polityk.

Uczestnicy Programu otrzymują ze środków Kancelarii Sejmu kieszonkowe w wysokości 1 tys. 800 zł miesięcznie. Ponadto mają zapewnione zakwaterowanie w akademikach Uniwersytetu Warszawskiego, ryczałt kosztów podróży z miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie OC. Stażyści są traktowani, jako urzędnicy państwowi i nie mogą wygłaszać swoich poglądów politycznych.

PODCASTY I GALERIE