Staże parlamentarne: Chcemy, aby relacje z Litwą były jak najściślejsze

Dla państwa polskiego relacje z sąsiadami są bardzo ważne i chcemy, żeby ci kandydaci mieli przełożenie na te relacje – podczas konferencji prasowej dotyczącej staży parlamentarnych do Sejmu RP powiedział Piotr Pyzik.

Antoni Radczenko

Fot. Joanna Bożerodska

We środę (2 marca) w Instytucie Polskim w Wilnie odbyła się konferencja prasowa posła na Sejm RP Piotra Pyzika, przewodniczącego Komisji rekrutującej kandydatów z Litwy na staże parlamentarne do Sejmu RP. Podczas konferencji zaprezentowano Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych Kancelarii Sejmu RP skierowany m.in. do młodych obywateli Litwy. W tym roku na staże parlamentarne załapały się trzy osoby: Rajmund Klonowski, Wiolleta Tymul oraz Jana Szowkowaja.

,,Jedyną zasadą przy wyborze młodzieży jest to, że nie mogą przekraczać 30 roku życia, muszą być po studiach wyższych i znać język polski. To są takie główne zasady. Poza tym muszą się stosować do polskiego prawa, polskich przepisów wewnętrznych parlamentu, przestrzegać przepisów BHP” – tłumaczył Michał Talago-Sławoj, dyrektor Biura Prawnego i Spraw Pracowniczych Kancelarii Sejmu RP . Jak dodał, stażyści mają zapewnione stypendium w wysokości 1800 zł miesięcznie oraz zakwaterowanie w akademiku.

W tym roku na staże parlamentarne zgłosiło się 11 osób. ,,Tegoroczni kandydaci są pochodzenia polskiego, rosyjsko-białoruskiego, białorusko-polskiego, ale również litewskiego” – powiedział Piotr Pyzik. Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się 1-2 marca.

Poseł podkreślił, że staże parlamentarne mają ogromne znaczenie. ,,Dla państwa polskiego relacje z sąsiadami są bardzo ważne i chcemy, żeby ci kandydaci mieli przełożenie na te relacje. Naszą wolą, naszym życzeniem jest to, żeby nasze relacje były jak najściślejsze, szczególnie z Litwinami. Jest to miłość szorstka, co prawda, jednostronna, ale takich dobrych miłości czekamy” – zaznaczył poseł.

Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych, organizowany w Kancelarii Sejmu we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim pod patronatem Marszałka Sejmu od 2007 r. jest wzorowany na międzynarodowym programie praktyk parlamentarnych Niemieckiego Bundestagu i uczelni berlińskich. Do chwili obecnej odbyło się XV edycji, po dwie każdego roku i wzięło w nich udział ponad 130 stażystów z 14 państw.

Program daje możliwość młodym obywatelom innych państw czynnego uczestnictwa w życiu politycznym i parlamentarnym Polski. Głównym jego celem jest wspieranie zainteresowania młodych ludzi demokracją i społeczeństwem oraz życiem politycznym i publicznym Polski. Ponadto Program służy przybliżeniu stażystom kultury, tradycji i historii Polski.

Staż trwa 3 miesiące i bierze w nim udział po maksymalnie 3 obywateli z każdego z państw objętych programem. Co roku odbywają się dwie trzymiesięczne edycje, w których udział biorą obywatele 10 państw (Gruzji, Korei Południowej, Litwy, Mongolii, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Węgier oraz Włoch). Uczestnicy pod patronatem posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz opieką pracownika Kancelarii Sejmu biorą udział w pracach komisji sejmowych i grup bilateralnych. W ramach ustalonego wymiaru czasu pracy zapoznają się z różnorodnymi zadaniami, aktywnie współuczestniczą w opracowywaniu opinii, formułowaniu przemówień, artykułów, listów i innych wypowiedzi, przygotowywaniu posiedzeń i spotkań. Przewidziana jest także wizyta w okręgu wyborczym posła-patrona.

Uczestnicy Programu otrzymują ze środków Kancelarii Sejmu kieszonkowe w wysokości 1800 zł miesięcznie. Ponadto otrzymują zakwaterowanie w akademikach Uniwersytetu Warszawskiego, ryczałt kosztów podróży z miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie OC.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej