Statystyka rejonu wileńskiego: liczba urodzeń, imiona noworodków i małżeństwa

Samorząd Rejonu Wileńskiego opublikował statystyki Wydziału Stanu Cywilnego Samorządu Rejonu Wileńskiego za 2021 rok.

vrsa.lt
Statystyka rejonu wileńskiego: liczba urodzeń, imiona noworodków i małżeństwa

Fot. pexels.com/ Natalie

Rodzi się coraz więcej chłopców W Wydziale Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego sporządzono łącznie 995 metryk (w 2020 r. – 973), z czego 116 metryk sporządzono dla dzieci obywateli Republiki Litewskiej urodzonych za granicą. 

Tendencja z roku na rok pozostaje taka sama – rodzi się coraz więcej chłopców. W ubiegłym roku sporządzono 524 metryk dla chłopców i 471 dla dziewcząt. 

Cieszy fakt, że w 2021 roku zarejestrowano 13 par bliźniąt. Najwięcej bliźniąt – 4 pary urodziło się w największej gminie rejonu – Awiżeniach. Dwie pary bliźniąt urodziły się w gminie Zujuny, po jednej – w gminach Podbrzezie, Bezdany, Kowalczuki, Bujwidze, Czarny Bór i Mickuny. Urodziły się 3 pary bliźniąt tej samej płci, 10 par – różnej płci. 

Warto nadmienić, że już od 2018 r. wszystkim noworodkom, których przynajmniej jedno z rodziców zadeklarowało miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim (co najmniej na miesiąc przed urodzeniem dziecka) zarejestrowało narodziny dziecka w Wydziale Stanu Cywilnego Samorządu Rejonu Wileńskiego, wręczono wyprawki. 

Według Edwardy Časienė, przedstawicielki Wydziału Stanu Cywilnego, w 2021 r. kwarantanna głęboko zmieniła pielęgnowanie tej pięknej tradycji. „Podczas kwarantanny wnioskodawcy nie mieli możliwości fizycznej rejestracji dzieci, dlatego wiele wniosków składano zdalnie drogą elektroniczną. Jednak wszyscy, komu należy się wyprawka, wniosek do USC mogą złożyć później. Tradycja jest kontynuowana” – mówi E. Časienė. 

Tendencja najpopularniejszych imion noworodków prawie się nie zmienia: najwięcej jest Dominików, Gabrielów i Dawidów, wśród dziewczynek przeważają imiona – Sofia, Amelia i Emilia 

Wybór imienia dziecka dzisiaj jest uważany za jedną z najważniejszych decyzji dla rodziców lub matek, oczekujących powiększenia rodziny. Najpopularniejsze imiona, nadane chłopcom w 2021 r., podobnie jak w 2020 roku, to Dominik, które nadano 24 razy, Gabriel – 15 razy, Dawid – 12 razy, Adrian – 11 razy oraz Karol i Daniel (-ius) – 10 razy. 

Nadal popularne jest nadawanie następujących imion dla chłopców: Daniel, Oskar, Aleksander, Damian, Aron. Nieco mniej, ale nadal istnieje tendencja do nadawania imion Adam, Jakub, Kaj, Paweł, Rokas, Dawid, Marek, Tomas, Lukas, Jonas, Emilis, Benediktas. 

Imię Sofia dla dziewcząt wciąż jest u szczytu popularności. W ubiegłym roku imię Sofia otrzymało 15 dziewczynek, Amelia – 13. Nie ustępują pozycji imiona Emilia, Milana, Kamilė, a takie imiona jak Nikolė, Adelė, Mija, Lėja, Viktorija, Paula, Patricija, Adelina, Izabelia nadano dzieciom od 4 do 7 razy. 

Według przedstawicieli USC co roku nie brakuje ciekawszych lub rzadszych imion. Wśród nich są imiona chłopców: Goras, Gilis, Niklas, Kaiden, Ales, Dojus, Aris, Everardas, Bryan, Kailas, Even, Sidas, Noel, Jovydas, Levis, Timas. Dziewczęta otrzymały mniej popularne lub nawet niesłyszane imiona: Rėja, Frėja, Faja, Gaja, Gluosnė, Kiara, Almilė, Liela, Eida, Odrė, Noatė, Noelė, Sedra, Aristė, Dijora, Uma, Ilaria, Ilta, Pilara czy Ornela. 
Ze starszych imion nadawanych dzieciom tylko raz lub dwa razy to Jelizaveta, Milda, Diana, Stefanija, Elena, Katrė, Liucija, Salomėja, Veronika, Rozalia, Anelia, Honorata, Elżbieta, Agata, Andrzej, Łukasz, Tomasz, Vincas, Vilius, Mykolas, Artur, Ignat, Steponas, Jurgis, Antanas, Jurij, Edmundas, Arvydas, Dmitrij, Darius. 

Według przedstawicielki Urzędu Stanu Cywilnego E. Časienė podwójne imiona są zwykle nadawane dzieciom, gdy jedno z rodziców jest obywatelem obcego państwa, ale nie jest to popularne. „W 2021r. 36 noworodkom nadano podwójne imiona. Spośród nich 16 dzieci są urodzone za granicą, a jednemu dziecku urodzonemu za granicą nadano nawet potrójne imię” – mówi E. Časienė. 

Podwójne imiona otrzymują dzieci urodzone za granicą: Aria Luna, Ana Kaja, Agata Diora, Aelin Sofia, Chloja Martyna, Dominic Maksimus, Albert Andrev, Elle Reese i in. 

Dzieciom urodzonym na Litwie nadano podwójne imiona: Eglė Elena, Emilija Marija, Gabriel Bronisław, Jurgis Antanas, Gabrielė Jonė, Ilta Ugnė i in. 

Rośnie liczba rodzin z trzecim potomkiem 

Spośród 995 urodzonych dzieci 728 urodziło się w pełnych rodzinach w małżeństwie. Prawie połowa – 457 matek urodziło swoje pierwsze dziecko, 402 matek urodziło drugie, a 106 matek miało trzecie dziecko. Czwarty potomek urodził się 22 matkom, piąty – 4 matkom, a szósty – 3 matkom. Jedna matka doczekała się 7. dziecka. 

Najmłodsza matka miała 19 lat, a najmłodszy ojciec – 21 lat. Najstarsza matka miała 43 lata, a najstarszy ojciec 60 lat. „W ostatnich latach zauważyliśmy tendencję do narodzin trzeciego lub czwartego dziecka u kobiet w wieku 35-42 lat. W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrasta liczba matek, które urodziły 3 dzieci. Najwięcej metryk urodzeń wydano w lipcu, sierpniu i wrześniu” – o statystykach mówi E. Časienė. 

Statystyki małżeństw 

Ważnym wydarzeniem w życiu człowieka jest stworzenie rodziny. W r. 2021 w Wydziale Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego sporządzono 283 akty małżeństwa. W porównaniu do ubiegłego roku nastąpił nieznaczny spadek liczby nowożeńców, decydujących się na wymianę pierścionków w Urzędzie Stanu Cywilnego rejonu. 

„Sytuację pogorszyła pandemia koronawirusa, ponieważ niektórzy potencjalni małżonkowie nie mogli wrócić z zagranicy. Ze względu na zaistniałą sytuację małżeństwo zostało przełożone na późniejszy termin. Prace remontowe naszej sali ceremonialnej zostały zakończone, dlatego mamy nadzieję, że w tym roku w wyremontowanym lokalu doczekamy się więcej osób, które zechcą wziąć ślub” – mówi E. Časienė. 

Spośród 283 małżeństw zarejestrowano 73 śluby pobłogosławione w kościele, 49 ślubów zawarto za granicą, pozostałe zarejestrowano w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w miejscach wybranych przez nowożeńców. 

W ciągu roku najwięcej ślubów (13) pobłogosławiono w parafiach Wojdaty, 8 – w Ławaryszkach, 6 – w Rudominie, po 5 ślubów – w parafiach Dukszty, Porudomino, Mickuny, w innych kościołach rejonu po 1 lub po 2 małżeństwa. W cerkwi w Bukiszkach pobłogosławiono 2 małżeństwa. 
Bardzo popularną usługą jest zarejestrowanie małżeństwa w innym miejscu, wybranym przez nowożeńców. W 2021 r. takich małżeństw było 44, w 2020 r. – 39.

Nowożeńcy najczęściej wymieniali obrączki w Brodeliszkach w gminie Dukszty, hotelu Grand Resort Vilnius w gminie Awiżenie, w zagrodzie Asveja, w parku Europy, zagrodzie Łoźniki, Willi Top w Ciechanowiszkach i in. „Po raz pierwszy zarejestrowaliśmy ślub we dworze Wiżulany w gminie Podbrzezie, w parku Kuna, w dolinie Kosina itp. Każdego roku przyszli małżonkowie odkrywają w naszym rejonie coraz ciekawsze miejsca do rejestracji małżeństw” – o miejscach wybranych przez nowożeńców mówi E. Časienė.

Często nowożeńcy na ceremonię ślubu wybierają różne obce kraje. 2021 nowożeńcy pobierali się na Białorusi, Ukrainie, w Wielkiej Brytanii, Rosji, Stanach Zjednoczonych i Gruzji. Kilka par wymieniło pierścionki w odległych krajach, takich jak Indie, Meksyk, RPA i inne. 

Najmłodsza panna młoda miała 17 lat, a najmłodszy pan młody – 21 lat. To, że wiek nie ma znaczenia dla miłości, potwierdzają śluby małżeńskie seniorów. W Wydziale Stanu Cywilnego rejonu decydujące „tak” wypowiedział mężczyzna, który skończył 79 lat, a najstarsza kobieta – 84 lata. Największa różnica wieku między nowożeńcami wynosiła 21 lat. 

Jedni świętowali początek wspólnego życia, inni rozwodzili się. 
W 2021 r. zanotowano 151 rozwodów. Spośród nich 9 wpisów dotyczy osób rozwiedzionych za granicą.

W ciągu roku zarejestrowano 1 447 aktów zgonu. 14 mieszkańców rejonu umarło za granicą. Ich śmierć została wpisana do akt Urzędu Stanu Cywilnego Rejonu wileńskiego.

PODCASTY I GALERIE