Statuetka św. Krzysztofa w rękach zespołu „Wilia”

„To ogromny zaszczyt znaleźć się z gronie laureatów prestiżowej nagrody naszego miasta, statuetki św. Krzysztofa” - powiedziała zw.lt kierownik Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia” Renata Brasel. W czwartek, w dniu 695. rocznicy urodzin miasta, zespół odebrał nagrodę z rąk mera Remigijusa Šimašiusa.

Aleksandra Akińczo
Statuetka św. Krzysztofa w rękach zespołu „Wilia”

Mer miasta Wilna wręcza statuetkę Św. Krzysztofa "za pielęgnowanie tradycji i więzi społecznych" Polskiemu Zespołowi Artystycznemu Pieśni i Tańca "Wilia"/Fot. Joanna Bożerodska

Renata Brasel wskazała, że na nagrodę pracowało kilka pokoleń „wiliowców”, „którzy w kraju i za granicą przez wszystkie te lata prezentowali i promowali polski folklor, a także rozsławiali Wilno”. „Cieszymy się, że nasza praca została zauważona i doceniona” – powiedziała Brasel.

Statuetki św. Krzysztofa są przyznawane od roku 1998 za osiągnięcia w dziesięciu kategoriach w różnych dziedzinach: nauki, biznesu, kultury, sportu, ochrony zdrowia i innych.

Po raz trzeci statuetka św. Krzysztofa przypadła Polakom z Wilna. W 2014 r. otrzymała ją s. Michaela Rak, założycielka i dyrektor hospicjum bł. księdza Michała Sopoćki. W 2016 r. św. Krzysztofa otrzymała Alicja Klimaszewska, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą.

Polski Artystyczny Zespół Pieśni i Tańca „Wilia” jest zaliczany do filarów zachowania polskości na Wileńszczyźnie. Występy „Wilii” w Wilnie zawsze są wydarzeniem w życiu Polaków.

Dzięki „Wilii” na Wileńszczyźnie powstało wiele polskich zespołów artystycznych; dawni członkowie zespołu założyli m.in. zespoły „Wilenka”, „Świtezianka”, „Zgoda”, „100 uśmiechów”.

Za całokształt działalności artystycznej i kultywowanie tradycji polskich na Litwie zespół został wyróżniony wieloma odznakami Polski i Litwy, m.in. odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”, medalem im. Oskara Kolberga, odznaką Marszałka Senatu RP „Złoty laur”.

PODCASTY I GALERIE