Stary cmentarz żydowski przy Olandų jako punkt turystyczny

Zlokalizowany na Zarzeczu stary cmentarz żydowski w ostatnich latach zmienił się do niepoznania: na terenie liczącym 11 ha powstały alejki, ścieżki, urządzono stoiska informacyjne.

vilnius.lt
Stary cmentarz żydowski przy Olandų jako punkt turystyczny

Fot. Saulius Žiūra

Samorząd m. Wilna we współpracy ze społecznością żydowską, zaczął dbać o niniejszy cmentarz we wrześniu ubiegłego roku: usunięto zarośli, z powodu których nie wielu mieszkańców Wilna do tej pory wiedzieli, że przy ulicy Holenderskiej znajduje się stary cmentarz żydowski, uporządkowano las, tworząc krajobraz i przystosowano obszar do odwiedzania.

Oczekuje się, że wkrótce stary cmentarz żydowski będzie coraz bardziej odwiedzany i zauważalny przez turystów. Uporządkowany cmentarz staje się cichym pięknym miejscem skupienia się i pamięci, gdzie można dowiedzieć się więcej o historii Wilna i mieszkających niegdyś tu Żydów. Teren cmentarza został wyposażony w stoiska informacyjne, gdzie można znaleźć informacji na temat historii wileńskiego starego cmentarza żydowskiego, dowiedzieć się, w jaki sposób ewoluował rozpoczynając od 1831 roku po dzień dzisiejszy.

„Cmentarz podzielono na 8 kategorii działek. Na działce pierwszej, drugiej i trzeciej kategorii grzebano rabinów i możnych ludzi, te kategorie działek były najwyżej opodatkowane. Dla bardziej zamożnych i zasłużonych dla społeczeństwa członków budowano pomniki o szczególnej wartość artystycznej”- wskazuje się na jednym ze stoisk informacyjnych.

Działający do 1946 stary cmentarz żydowski został zniszczony w okresie sowieckim, i przez wiele lat był pokryty gąszczem roślin. Cmentarz dawniej zajmował 11 hektarów terenu, na którym przez cały okres istnienia cmentarzu zostało pogrzebanych około 70 tysięcy osób. Wśród nich – nie jeden znany działacz edukacji, kultury, społeczeństwa narodu żydowskiego, który przyczynił się do rozwoju kultury żydowskiej na Wileńszczyźnie.

Na terenie wileńskiego cmentarza żydowskiego zbudowano upamiętniający pomnik z wygrawerowanym napisem w języku żydowskim. Pomnik ten zbudowano ponad dziesięć lat temu, do jego budowy użyto kamieni pomnikowych, z których w czasach sowieckich były utworzone schody na górze Tura (Tauro kalnas), które zostały zdemontowane i zwrócone do tego cmentarza. Cmentarz zawiera także 70 betonowych nagrobków i ich fragmenty.

Samorząd miasta Wilna utrzymuje i porządkuje nie tylko cmentarz żydowski w Zarzeczu, ale i inne miejsca upamiętniające Żydów: cmentarz w lesie przy ulicy Titnago, miejsce rozstrzelania Żydów w lesie Naujaneriai, cmentarz żydowski w Suderwie, cmentarz żydowski przy ulicy Olimpiečių.

Wileński stary cmentarz żydowski przy ulicy Holenderskiej znajduje się na liście dziedzictwa kulturowego. Obecnie cmentarz wchodzi do terenu parku regionalnego w Pawilniusie.

PODCASTY I GALERIE