Wilno i Wileńszczyzna
vilnius.lt

Stary cmentarz żydowski przy Olandų jako punkt turystyczny

Zlokalizowany na Zarzeczu stary cmentarz żydowski w ostatnich latach zmienił się do niepoznania: na terenie liczącym 11 ha powstały alejki, ścieżki, urządzono stoiska informacyjne.

Samorząd m. Wilna we współpracy ze społecznością żydowską, zaczął dbać o niniejszy cmentarz we wrześniu ubiegłego roku: usunięto zarośli, z powodu których nie wielu mieszkańców Wilna do tej pory wiedzieli, że przy ulicy Holenderskiej znajduje się stary cmentarz żydowski, uporządkowano las, tworząc krajobraz i przystosowano obszar do odwiedzania.

Oczekuje się, że wkrótce stary cmentarz żydowski będzie coraz bardziej odwiedzany i zauważalny przez turystów. Uporządkowany cmentarz staje się cichym pięknym miejscem skupienia się i pamięci, gdzie można dowiedzieć się więcej o historii Wilna i mieszkających niegdyś tu Żydów. Teren cmentarza został wyposażony w stoiska informacyjne, gdzie można znaleźć informacji na temat historii wileńskiego starego cmentarza żydowskiego, dowiedzieć się, w jaki sposób ewoluował rozpoczynając od 1831 roku po dzień dzisiejszy.

„Cmentarz podzielono na 8 kategorii działek. Na działce pierwszej, drugiej i trzeciej kategorii grzebano rabinów i możnych ludzi, te kategorie działek były najwyżej opodatkowane. Dla bardziej zamożnych i zasłużonych dla społeczeństwa członków budowano pomniki o szczególnej wartość artystycznej”- wskazuje się na jednym ze stoisk informacyjnych.

Działający do 1946 stary cmentarz żydowski został zniszczony w okresie sowieckim, i przez wiele lat był pokryty gąszczem roślin. Cmentarz dawniej zajmował 11 hektarów terenu, na którym przez cały okres istnienia cmentarzu zostało pogrzebanych około 70 tysięcy osób. Wśród nich – nie jeden znany działacz edukacji, kultury, społeczeństwa narodu żydowskiego, który przyczynił się do rozwoju kultury żydowskiej na Wileńszczyźnie.

Na terenie wileńskiego cmentarza żydowskiego zbudowano upamiętniający pomnik z wygrawerowanym napisem w języku żydowskim. Pomnik ten zbudowano ponad dziesięć lat temu, do jego budowy użyto kamieni pomnikowych, z których w czasach sowieckich były utworzone schody na górze Tura (Tauro kalnas), które zostały zdemontowane i zwrócone do tego cmentarza. Cmentarz zawiera także 70 betonowych nagrobków i ich fragmenty.

Samorząd miasta Wilna utrzymuje i porządkuje nie tylko cmentarz żydowski w Zarzeczu, ale i inne miejsca upamiętniające Żydów: cmentarz w lesie przy ulicy Titnago, miejsce rozstrzelania Żydów w lesie Naujaneriai, cmentarz żydowski w Suderwie, cmentarz żydowski przy ulicy Olimpiečių.

Wileński stary cmentarz żydowski przy ulicy Holenderskiej znajduje się na liście dziedzictwa kulturowego. Obecnie cmentarz wchodzi do terenu parku regionalnego w Pawilniusie.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!