Stanisław Poźniak prezes Klubu Weteranów Armii Krajowej w Wilnie odznaczony przez prezydenta RP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą nadał Ordery Odrodzenia Polski osobom zasłużonym w działalności na  rzecz środowisk polonijnych. Wśród odznaczonych znalazł się wilnianin Stanisław Poźniak.

zw.lt
Stanisław Poźniak prezes Klubu Weteranów Armii Krajowej w Wilnie odznaczony przez prezydenta RP

Fot. prezydent.pl

Odznaczeni zostali:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
 
za wybitne zasługi w rozwijaniu polskiego systemu oświatowego, za działalność na rzecz polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie:
 
1. Adam CHŁOPEK – prezes Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie
 
za wybitne zasługi w rozwijaniu polskiego ruchu harcerskiego poza granicami kraju, 
za osiągnięcia w działalności pedagogicznej i wychowawczej wśród młodzieży polskiej w Wielkiej Brytanii:
 
2. Małgorzata ZAJĄCZKOWSKA – działaczka Związku Harcerstwa Polskiego działającego Poza Granicami Kraju, nauczyciel i pedagog szkół polonijnych w Wielkiej Brytanii

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
 
za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskich społeczności skupionych wokół parafii rzymsko-katolickich w Europie Środkowej i Wschodniej, za opiekę duszpasterską nad polskimi repatriantami:
 
3. Ksiądz Leszek KRYŻA – dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie Konferencji Episkopatu Polski
 
za wybitne zasługi  dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką:
 
4. Stanisław POŹNIAK – żołnierz Armii Krajowej pseudonim Furman, prezes Klubu Weteranów Armii Krajowej w Wilnie
 
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
 
za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska polonijnego w Niemczech:
 
5. Elżbieta BACZEWSKA
6. Gabriela BACZEWSKA-PAZDA – wnuczki Jana Baczewskiego współtwórcy Związku Polaków w Niemczech, współzałożyciela Związku Mniejszości Narodowych w Niemczech i prezesa Związku Polskich Towarzystw Szkolnych oraz posła na Sejm Ustawodawczy w latach 1947 – 1952
 
za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz polskich repatriantów, za kultywowanie polskich tradycji narodowych:
 
7.  Tonia ZINKIEWICZ – działaczka społeczna na rzecz Związku Polaków w Kazachstanie.

PODCASTY I GALERIE