Stadion Narodowy w Wilnie – do roku 2016

Stadion narodowy w Wilnie zostanie wybudowany do 2016 roku. Na ten cel potrzeba 270 mln litów - powiedział minister spraw wewnętrznych Dailis Alfonsas Barakauskas. Budowę stadionu rozpoczęto przed ponad dziesięciu laty. Ostatecznie prace zostały wstrzymane, obiekt zakonserwowano.

BNS
Stadion Narodowy w Wilnie – do roku 2016

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

Niezbędna do sfinalizowania projektu kwota w większości zostanie pozyskana z funduszy unijnych. Jak poinformował minister Barakauskas, środki pochodzić będą z różnych funduszy, dzięki czemu nie ucierpią inne projekty realizowane obecnie przez ministerstwa.

Stadion będzie należał do Samorządu Miasta Wilna.

„Ma zostać podpisana umowa między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i samorządem. Jako właściciele występować będą Rada Samorządu Miasta Wilna i sam samorząd” – stwierdził minister.Nie potrafił jednak powiedzieć, kiedy zostanie ogłoszony przetarg na budowę stadionu.

Minister Barakauskas zapowiedział, że stadion będzie miejscem nie tylko zawodów sportowych, ale też imprez kulturalnych i innych.

W 2007 r. rząd przeznaczył 100 mln litów na projekt stadionu. Prace budowlane ruszyły, zostały jednak wstrzymane w roku 2008 z powodu braku środków.

Wileński stadio narodowy został zaprojektowany jeszcze w 1985 r., a budowę rozpoczęto w roku 1987. Po kilku latach konstrukcje zakonserwowano. Po wznowieniu budowy w roku 2007, dwa lata później Sąd Najwyższy orzekł, że umowa podpisana pomiędzy spółkami Vilniaus kapitalinė statyba i Veikmė była podpisana nielegalnie i jest nieważna.

PODCASTY I GALERIE