Sprawozdanie VSD: Przyznanie „wyjątkowych praw” Polakom byłoby na rękę Rosji?

"Gdyby społeczności polskiej zostały przyznane wyjątkowe prawa, dałoby to pretekst dla Rosji i jej grup wpływów do żądania tych samych praw i w końcu wyjątkowego statusu dla społeczności rosyjskich we wszystkich krajach bałtyckich" - to jedna z tez przedstawionych w sprawozdaniu Departamentu Bezpieczeństwa Państwa i Drugiego Departamentu Służb Operacyjnych Ministerstwa Ochrony Kraju na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego. Jako największe zagrożenia dla Litwy w sprawozdaniu są wymieniane polityka zagraniczna Rosji, zależność Białorusi od Rosji, kwestie energetyczne i gospodarcze, propaganda, próby eskalowania waśni narodowościowych z wykorzystaniem wspólnot narodowych.

zw.lt
Sprawozdanie VSD: Przyznanie „wyjątkowych praw” Polakom byłoby na rękę Rosji?

Fot. Joanna Bożerodska

„Rosja, dążąc do zwiększenia wpływów w przestrzeni posowieckiej, realizuje tak zwanę politykę sooteczestwiennikow (współrodaków). Polityka sooteczestwiennikow różni się od zwykłego poglądu władz demokratycznych na mieszkających za granicą rodaków. Status sooteczestwiennika oznacza nie etniczną przynależność do narodu rosyjskiego, lecz przede wszystkim lojalność wobec obecnego reżimu kremlowskiego. Za sooteczestwienikow w krajach bałtyckich Rosja uważa nie tylko Rosjan, ale też lojalnych rosyjskojęzycznych przedstawicieli narodowości białoruskiej, polskiej, tatarskiej, ukraińskiej, żydowskiej i innych” – czytamy w raporcie.

Autorzy sprawozdania zwracają uwagę, że Rosja dąży do zwiększania swoich wpływów w społeczności tatarskiej na Litwie. „Korzystne dla Rosji jest, aby wspólnoty Tatarów za granicą reprezentowały osoby, które popierają rosyjską aneksję Krymu” – napisano w dokumencie. Litewski wywiad ujawnia, że część litewskich tatarów bierze aktywny udział w rosyjskiej polityce sooteczestwienikow.

„Rosja dąży do tego, aby częścią polityki sooteczestwiennikow stały się podnoszone stale żądania przyznania wyjątkowych praw społeczności polskiej na Wileńszczyźnie. Gdyby społeczności polskiej zostały przyznane wyjątkowe prawa, dałoby to pretekst dla Rosji i jej grup wpływów do żądania tych samych praw i w końcu wyjątkowego statusu dla społeczności rosyjskich we wszystkich krajach bałtyckich” – głosi sprawozdanie.

„Te dążenia Rosji potwierdza i koordynowana przez Ambasadę Rosji w Wilnie polityczna współpraca soosteczestwiennikow z osobami, reprezentującymi społeczność polską na Wileńszczyźnie” – napisano w raporcie.  Jego autorzy nie piszą, o jakie osoby, ani o jakie „wyjątkowe prawa” chodzi.

Służby wywiadowcze podkreślają, że jednym ze sposobów eskalowania napięcia w krajach bałtyckich jest „stałe i nieuzasadnione oskarżanie ich o naruszanie praw mniejszości narodowych”.

„Celem polityki sooteczestwiennikow w krajach bałtyckich jest kształtowanie środowiska przychylnego dla szerzenia wpływów Rosji i osłabianie integralności socjalnej tych krajów poprzez rozniecanie waśni etnicznych. Łatwiej jest prowadzić taką działalność w zamkniętej społeczności narodowej, dlatego Rosja i jej grupy wpływu w krajach bałtyckich dążą do skompromitowania dowolnych prób reform w szkołach mniejszości narodowych, które mają prowadzić do integracji (np. wzmocnione nauczanie języka państwowego). Tego rodzaju reformy są kompromitowane poprzez porównywanie ich z dążeniami do asymilacji wspólnot narodowych” – czytamy w dokumencie.

W sprawozdaniu została także poświęcona uwaga przychylnym Rosji ruchom społecznym i partiom politycznym, ruchom duchowym, wydawanym na Litwie propagandowym publikacjom i in.

PODCASTY I GALERIE