Sprawdź czy możesz być stypendystą Uniwersytetu Wileńskiego

Uniwersytet Wileński przeznaczy stypendia przyszłym żakom, którzy jako pierwsi w rodzinie podejmą studia wyższe

zw.lt
Sprawdź czy możesz być stypendystą Uniwersytetu Wileńskiego

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Litwa przoduje pod względem osób wykształconych na świecie, jednak zgodnie z wynikami badań Centrum Nauki i Analiz, wyższe wykształcenie nie zawsze jest w zasięgu ręki dla uczniów zdolnych.

Uniwersytet Wileński dążąc do ograniczenia wykluczenia społecznego przeznaczy 100 zachęcających stypendiów.

Wnioski o stypendium mogą składać te osoby, których dochód na jednego członka rodziny nie przekraczał 350 euro w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a także ci, którzy jako pierwsi w swoich rodzinach rozpoczną studia wyższe i których wiek nie przekracza 29 r.ż. Beneficjent powinien spełnić przynajmniej jedno kryterium.

Stypendium w wysokości 200 euro będzie wypłacane przez okres 10 miesięcy. Więcej informacji: https://www.vu.lt/440/stipendijos

PODCASTY I GALERIE