Sprawa przewoźnika Air Lituanica w prokuraturze

Samorząd Miasta Wilna zwrócił się do Prokuratury Generalnej, prosząc o zbadanie, czy formowanie kapitału spółki Air Lituanica było zgodne z prawem.

zw.lt
Sprawa przewoźnika Air Lituanica w prokuraturze

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Samorząd wnioskuje o zbadanie, czy przy kształtowaniu kapitału zakładowego spółki Air Lituanica nie zostały naruszone ustawy Republiki Litewskiej i inne akty prawne, regulujące pracę samorządów i korzystanie z majątku należącego do samorządów.

Przedstawiciele samorządu proszą także o zbadanie, czy zgodne z prawem były transakcje, podczas których środki na rzecz Air Lituanici przekazywały i zobowiązania w imieniu tej spółki przejmowały spółki samorządowe, których zakres działalności nie był związany z firmą lotniczą.

Zdaniem administracji samorządu, przyjęcie takich zobowiązań znacznie pogorszyło sytuację finansową tych spółek, a transakcje naruszyły prawa i obowiązki samorządu względem społeczeństwa i wierzycieli.

PODCASTY I GALERIE