Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Ambasada RP w Wilnie zaprasza młodzież polską wraz z rodzicami, nauczycieli oraz naukowców polskich działających na Litwie do udziału w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej organizowanym we współpracy z Ambasadą RP w Wilnie 11 maja o godz. 18:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

zw.lt
Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Spotkanie będzie okazją do przedstawienia informacji na temat współpracy naukowej między Polską a Litwą, w tym otwartych programów NAWA i możliwości finansowania projektów badawczych oraz programów wymiany studenckiej. Dodatkowo będzie to przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów i odpowiedzi na pytania uczestników. 

Obowiązuje rejestracja. Udział w wydarzeniu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Dla gości zapewniony będzie poczęstunek.

ZAREJESTRUJ SIĘ – https://nawa.gov.pl/polonia-meetings-wilno-11-maja-2023-godzina-18-00

Rejestracja będzie prowadzona do 11 maja, do godz. 18:00

HARMONOGRAM SPOTKANIA

godz. 18:00 Spotkanie z młodzieżą polską, rodzicami, nauczycielami, a także naukowcami polskimi pracującymi na Litwie

godz. 18:00 – 18:10 Otwarcie spotkania – dr Tomasz Rzymkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki

godz. 18:10 – 18:20 Ogólna prezentacja NAWA – dr Dawid Kostecki, Dyrektor NAWA

godz. 18:20 – 18:30 Prezentacja programu im. gen. Władysława Andersa – Magdalena Kachnowicz, Dyrektor Biura Programów dla Studentów NAWA

godz. 18:30 – 18:40 Prezentacja Programów NAWA dla naukowców – Magdalena Kachnowicz, Dyrektor Biura Programów dla Studentów NAWA

godz. 18:40 – 18:50 Prezentacja Programów Biura Języka Polskiego – Wiesława Krasuska, Biuro Języka Polskiego NAWA

godz. 18:50 – 19:05 PRZERWA

godz. 19:05 – 19:15 CEEPUS, EURAXESS, Zadania Zlecone – Milena Bodych Biernacka, Biuro Współpracy NAWA

godz. 19:15 – 19:25 Prezentacja oferty ORPEG – Małgorzata Kamińska, Wicedyrektor ds. Polonijnego Centrum Nauczycielskiego

godz. 19:25 – 19:35 Prezentacja „Kopernik a nasze czasy” i oferta Akademii Kopernikańskiej – Prof. dr hab. Krzysztof Górski, Sekretarz Generalny

godz. 19:35 – 19:45 Prezentacja oferty IRJP im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego – Michał Wołłejko

godz. 19:45 – 20:00 Czas na pytania i dyskusję

ORGANIZATORZY

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Akademia Kopernikańska

Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego

Stypendysta programu Andersa

W przypadku dodatkowych pytań: +48 22 390 36 48 (NAWA) lub +370 5 219 47 31 (Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Wilnie).

PODCASTY I GALERIE