Spotkanie z polskimi dziennikarzami w DKP

W Domu Kultury Polskiej odbyło się spotkanie dziennikarzy mediów polskich na Litwie z dziennikarzami z Polski. Spotkanie było zorganizowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie oraz Narodowy Bank Polski.

zw.lt
Spotkanie z polskimi dziennikarzami w DKP

Fot. Antoni Radczenko

Na Litwę przybyła grupa polskich dziennikarzy z czołowych polskich mediów, zajmujących się tematyką gospodarczą. Podstawowym celem wizyty było wyjaśnienie, jak Litwa poradziła z wprowadzeniem euro. Dziennikarze odbyli spotkania z czołowymi litewskimi ekonomistami oraz ekspertami w tej dziedzinie.

Później odbyło się nieformalne spotkanie z przedstawicielami polskich mediów na Litwie.

Ponad godzinna rozmowa dotyczyła przede wszystkim wprowadzenia euro oraz kwestii gospodarczych.

Nie zabrakło również tematów dotyczących rosyjskiej propagandy oraz jej wpływu na mniejszość polską.

Miejscowi dziennikarze opowiedzieli polskim kolegom, w jaki sposób działa rosyjska propaganda. Mimo że rosyjskie czołgi opuściły Litwę na początku lat 90, tak naprawdę Rosja „nigdy z Litwy nie wychodziła”. Rosyjskie media nadal cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców, zwłaszcza dotyczy to mniejszości narodowych.

PODCASTY I GALERIE