Spotkanie z polską książką i wręczenie Nagrody im. Algisa Kalėdy

Z okazji inauguracji cyklu "Spotkania z polską książką" w 2020 roku Instytut Polski w Wilnie wraz z Litewskim Instytutem Literatury i Folkloru oraz Wileńską Galerią Obrazów zapraszają na spotkanie poświęcone zbiorowi poezji Jana Czeczota Pieśni ziemianina w przekładzie na język litewski prof. Reginy Koženiauskienė.

Spotkanie z polską książką i wręczenie Nagrody im. Algisa Kalėdy

Za książkę Pieśni ziemianina, przekłady poezji Eugeniusza von Rönne oraz za badanie i rozpowszechnianie wielojęzycznego dziedzictwa literackiego Litwy w 2019 r. prof. Reginie Koženiauskienė, zasłużonej litewskiej językoznawczyni, tłumaczce i pedagog przyznano nagrodę im. Algisa Kalėdy.

Nagroda im. Algisa Kalėdy, wybitnego literaturoznawcy i twórcy wileńskiej polonistyki, została ustanowiona w 2017 r. przez Litewski Instytut Literatury i Folkloru. Jest przyznawana jest co roku za znaczące badania naukowe dziedzictwa literatury litewskiej, polsko-litewskich związków literackich i studiów porównawczych w dziedzinie kulturoznawstwa. Mecenatem Nagrody jest rodzina Kalėdów.

Jan Antoni Czeczot (1796-1847) – polski poeta, tłumacz i etnograf, przyjaciel Adama Mickiewicza. Przez całe życie zbierał folklor rodzinnej ziemi. Melodie do wierszy Czeczota układał Stanisław Moniuszko, co stało się przyczyną ich dużej popularności. Poeta został pochowany w Rotnicy (obecnie dzielnica Druskiennik).

Eugeniusz von Rönne (1830–1895) – polski poeta urodzony na Żmudzi. W 1878 r. wydał zbiór Poezye i prace dramatyczne. Pochowany w Gorżdach.

W spotkaniu wezmą udział: prof. dr hab. Regina Koženiauskienė, minister kultury dr Mindaugas Kvietkauskas, dyrektor Litewskiego Instytutu Literatury i Folkloru Aušra Martišiūtė-Linartienė, przewodnicząca kapituły Nagrody im. A. Kalėdy prof. Aušra Jurgutienė, żona śp. A. Kalėdy prof. Laima Kalėdienė, prof. Brigita Speičytė, dr Reda Griškaitė i dr Paweł Krupka, kierujący Instytutem Polskim w Wilnie.

Wieczór uświetnią pieśni z czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego w wykonaniu Marii Krupowies-Berg oraz poezja Jana Czeczota w interpretacji Reginie Koženiauskienė i Pawła Krupki.

Spotkanie odbędzie się 17 stycznia 2020 r. o godz. 17 w Wileńskiej Galerii Obrazów
(ul.
Didžioji 4).

Wstęp wolny.

Spotkanie w języku litewskim.

Organizatorzy: Litewski Instytut Literatury i Folkloru, Instytut Polski w Wilnie i Wileńska Galeria Obrazów – Litewskie Muzeum Sztuki.

PODCASTY I GALERIE