Spotkanie z mecenasem Tomaszem Snarskim

W najbliższy czwartek, 30 kwietnia, w siedzibie Oddziału miejskiego ZPL w Wilnie (ul. Pylimo 45/2) odbędzie się spotkanie z mecenasem Tomaszem Snarskim z Gdańska - prawnikiem, wykładowcą i poetą o wileńskich korzeniach. Początek o godz. 15.30,

zw.lt
Spotkanie z mecenasem Tomaszem Snarskim

Fot. BFL/ Šarūnas Mažeika

Gość Koła ZPL „Wileńska Młodzież Patriotyczna” opowie o prawach człowieka, prawach mniejszości narodowych oraz istocie i celach istnienia praw w ogóle.

Tomasz Snarski jest autorem petycji, rozpatrywanej przez Parlament Europejski, dotyczącej praw mniejszości narodowych na Litwie, których litewscy politycy nie chcą uznawać. O tym, że nie jest to zarzut bezpodstawny, najlepiej świadczy fakt, iż Parlament Europejski zajmuje się petycją od trzech lat, co jest bardzo rzadką sytuacją.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich. Szczególnie czekani są maturzyści wybierający się na studia prawnicze lub polityczne, ale także tych uczniów, którzy jeszcze nie wiedzą, na jakie studia się wybrać.

Spotkanie z Tomaszem Snarskim w Wilnie
Oddział miasta Wilna Związku Polaków na Litwie (ul. Pylimo 45/2)
30 kwietnia 2015 r., godz. 15.30

PODCASTY I GALERIE