Spotkanie z dr hab. Tomaszem Balbusem „Wilno Józefa Mackiewicza”

Już w najbliższy piątek, 16 grudnia o 11.00 w Ambasadzie RP w Wilnie odbędzie się spotkanie z dr hab. Tomaszem Balbusem z wrocławskiego oddziału IPN, który opowie o roli Wilna i Wileńszczyzny w życiu Józefa Mackiewicza i miejscach z nim związanych. Zaprezentuje również kalendarz na 2023 r. „Wilno Józefa Mackiewicza” wydany przez Oddział IPN we Wrocławiu.

zw.lt
Spotkanie z dr hab. Tomaszem Balbusem „Wilno Józefa Mackiewicza”

fot. youtube.com

Zawód: pisarz

Narodowość: antykomunista

Przekonania: kontrrewolucjonista

Kraj pochodzenia: Europa Wschodnia

Te określenia najpełniej definiują redaktora wileńskiego „Słowa”, uchodźcę, indywidualistę, patrzącego na świat i ludzi przez pryzmat swojego wykształcenia okiem przyrodnika. Również w ten sposób oceniającego nacjonalizmy, wojny, ekstremizmy. Ten mieszkaniec Wilna i podmiejskiego Czarnego Boru w maju 1944 r. musiał ewakuować się przed bolszewikami na Zachód. Żyjąc tam w biedzie napisał szereg wybitnych dzieł literackich i mniejszych tekstów, w których charakteryzował carską Rosję i Bolszewię, a także Wilno i Wileńszczyznę. Kalendarz prezentuje historyczne widoki miasta uwiecznione na pocztówkach pochodzących z okresu I wojny światowej wraz z opisami Wilna zaczerpniętymi z dzieł Józefa Mackiewicza. Przedstawia również Wilniuków związanych z życiem pisarza zanim został zmuszony do opuszczenia Wileńszczyzny przed nadchodzącym „wyzwoleniem”.

Po spotkaniu będzie możliwość bezpłatnego otrzymania kalendarza Wilno Józefa Mackiewicza. Ilość egzemplarzy jest bardzo ograniczona.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Lekcje w Mackieiwczówce”, wezmą w nim udział również realizatorzy projektu.

Organizatorzy: Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Wilnie, IPN Oddział we Wrocławiu, „Kurier Wileński”. Partnerzy: Fundacja Wileńszczyzna, Stowarzyszenie Polonistów na Litwie.

Wstęp wolny. Wejście od ulicy Šv. Jono.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: [email protected] 

PODCASTY I GALERIE