Spotkanie wiceministrów oświaty Polski i Litwy. O protestach nie rozmawiano?

Na prośbę strony polskiej w czwartek w Wilnie odbyło się spotkanie wiceministrów edukacji Polski i Litwy Ewy Dudek oraz Genoveity Krasauskienė. Komentarze obu stron po spotkaniu są odmienne.

zw.lt
Spotkanie wiceministrów oświaty Polski i Litwy. O protestach nie rozmawiano?

Fot. men.gov.pl

„Jesteśmy zaniepokojeni sytuacją środowisk polskich na Litwie. Zmiany wprowadzone w litewskim systemie oświaty w 2011 roku doprowadziły do tego, że absolwenci polskich szkół na Litwie coraz rzadziej są w stanie podjąć studia na litewskich uczelniach publicznych” – powiedziała po spotkaniu Ewa Dudek.

Litewska strona oświadczyła, że ich argumenty zostały zaakceptowane. „Mówiąc o ujednoliconym egzaminie z języka litewskiego były pewne zarzuty, że być może dla polskich uczniów ze szkół mniejszości narodowych jest zbyt trudny. Jednak kiedy pokazaliśmy analizę, jak zdają uczniowie ze szkół mniejszości narodowych i ze szkół litewskich, to niepokój znikł. Nie było żadnych propozycji, aby coś zmieniać” – wytłumaczyła BNS wiceminister oświaty Genoveita Krasauskienė.

Podczas rozmowy omówiono również sytuację szkół im. Władysława Syrokomli oraz im. Joachima Lelewela, których akredytacja się przeciąga. Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że wiceminister Krasauskienė zapewniła, że jej ministerstwo przygotuje odpowiedź w tej sprawie. Będzie ona przedstawiona szkołom w najbliższym czasie. „Mam nadzieję, że decyzja ta będzie pozytywna” – powiedziała wiceminister Dudek. Zaproponowała także wznowienie prac grupy roboczej złożonej z przedstawicieli mniejszości narodowych, która powstała przy litewskim Ministerstwie Oświaty i Nauki w 2011 roku. Grupa ta miała na bieżąco monitorować sytuację szkół mniejszości narodowych.

Litewska wiceminister podkreśliła, że w trakcie rozmowy nie był poruszany temat protestów przeciwko reorganizacji szkół. Sama jednak reorganizacja była omówiona. „Powiedzieliśmy, że jesteśmy za tym, aby szkoły zostały zachowane, jeśli spełnią odpowiednie wymogi. Powiedzieliśmy, że nie warto sztucznie reorganizować szkół. Jednak podkreśliliśmy, że przede wszystkim to jest sprawa samorządów. To samorządy muszą podjąć odpowiednią decyzję” – wyjaśniła Krasauskienė.

Podczas spotkania litewska wiceminister opowiedziała też o problemach litewskich szkół w Polsce. „Przede wszystkim chodzi nam o finansowanie, o podręczniki oraz inne sprawy” – powiedziała wiceminister oświaty.
Na spotkaniu ustalono wznowienie prac polsko-litewskiego zespołu ekspertów edukacyjnych do spraw oświaty mniejszości narodowych. Zgodnie z deklaracją wiceminister oświaty i nauki Litwy, prace obu grup mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej od początku występowała w obronie polskich szkół na Litwie. W środę (2 września) wystosowała pismo do Audrone Pitreniene, Minister Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej z prośbą o ponowne rozpatrzenie postulatów rodziców uczniów szkół polskich na Litwie.

Szefowa MEN podziela niepokój rodziców związany z sytuacją w jakiej znalazły się ich dzieci i systematycznie pogarszającą się atmosferę wokół polskich szkół na Litwie. Zwróciła się do rodziców w liście.- Polscy uczniowie na Litwie mają prawo korzystać ze wszystkich praw przysługujących mniejszościom narodowym w Unii Europejskiej – napisała w czwartek (3 września).

PODCASTY I GALERIE