I Spotkanie stypendystów FPPnW na Litwie

W poniedziałek (24 września) w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się spotkanie stypendystów Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, którego celem było m.in. założenie koła, skupiającego polskich żaków na Litwie.

Ewelina Mokrzecka
I Spotkanie stypendystów FPPnW na Litwie

Fot. Roman Niedźwiecki

,,Celem koła jest wspólne działanie, które będzie polegało na realizacji projektów, różnego typu akcjach” – w rozmowie z zw.lt powiedziała inicjatorka spotkania Mariola Bujnicka. Studentka drugiego roku polonistyki na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie dodała, że utworzenie zrzeszenia wynikło z potrzeb studentów. ,,W ubiegłym roku, kiedy dostałam się na studia, usłyszałam, że jest nabór wniosków stypendialnych. Nie wiedziałam jak do tego się zabrać, do kogo mam się zwrócić. Wydaje mi się, że mnóstwo studentów napotyka ten sam problem, dlatego też chcę się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem” – oznajmiła Mariola.

Pierwsze spotkanie, które było zalążkiem koła stypendystów spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Na sali było kilkadziesiąt osób.

Stypendia w ramach „Programu stypendialnego dla osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą” są przyznawane w dwóch etapach – na semestr wiosenny oraz jesienny.

,,Program polega na wspieraniu wykształcenia, kształtowaniu inteligencji polskiej na Litwie. Fundacja ,,Pomoc Polakom na Wschodzie” funduje stypendia dla najbardziej aktywnych, uzdolnionych, młodych ludzi” – powiedział konsul generalny RP Marcin Zieniewicz.

Rolą polskiej placówki dyplomatycznej, jak dodał, jest udzielenie pewnych wskazówek beneficjentom. ,,Przed taką grupą stypendystów zrzeszonych w koło otwierają się możliwości pisania projektów czy podejmowania różnych inicjatyw nie tylko dzięki wsparciu samej Fundacji, ale również dzięki wsparciu Ambasady RP. Chcemy być trochę takim animatorem, taką instytucją, która pomoże im znaleźć jakąś formę aktywności czy wesprze ich pomysły i podpowie” – zaznaczył Zieniewicz.

Pod koniec bieżącego tygodnia do Wilna przyjadą stypendyści RP ze Lwowa. ,,Chcielibyśmy, żeby Polacy z Wilna i ze Lwowa się spotkali, podzielili się pomysłami, nawiązali ewentualną współpracę” – dodał konsul RP.

W ubiegłym roku ponad 100 studentów na Litwie otrzymało stypendia w wysokości 3 tys. zł (za jeden semestr).

PODCASTY I GALERIE