Spotkanie przedstawicieli EFHR i OBWE w celu omówienia wyborów prezydenckich

11 maja br. prawniczki Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR): Ewelina Dobrowolska i Monika Guliakaitė spotkały się z przedstawicielami Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) w celu umówienia przebiegu wyborów prezydenckich.

Spotkanie przedstawicieli EFHR i OBWE w celu omówienia wyborów prezydenckich

Ewelina Dobrowolska/Fot. Joanna Bożerodska

ODIHR prowadzi monitoring wyborów w państwach członkowskich OBWE, w celu oceny przestrzegania podstawowych praw i wolności, a także czy i w jaki sposób gwarantowana jest równość, pluralizm polityczny, zaufanie, przejrzystość i odpowiedzialność. To kolejne spotkanie przedstawicieli EFHR z wysłannikami misji OBWE w tej sprawie. Pierwsze miały miejsce w roku 2013 i 2016.

Podczas spotkania (11 maja) najwięcej uwagi poświęcono wyborom prezydenckim, które odbyły się 12 maja. Przedstawiciele OBWE ocenili kampanie prezydenckie i kwestie związane z udziałem mniejszości narodowych w wyborach. 

We wcześniejszym raporcie OBWE wymieniła szereg obszarów, w których Litwa powinna podjąć działania w celu zapewnienia odpowiedniego udziału mniejszości narodowych w życiu politycznym. Zgodnie z art. 15 Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych „Strony stworzą warunki niezbędne dla rzeczywistego uczestniczenia przez osoby należące do mniejszości narodowych w życiu kulturalnym, społecznym i gospodarczym, jak również w sprawach publicznych, zwłaszcza tych, które ich dotyczą”. OBWE odnotowała, że litewski system wyborczy powinien ułatwiać reprezentację mniejszości w sferze politycznej.

Skuteczny udział i reprezentacja mniejszości narodowych w wyborach pozostaje ważnym wyzwaniem dla Litwy. EFHR ma nadzieję, że przedstawione wnioski i spostrzeżenia będą przydatne, a zalecenia OBWE wobec Litwy przyczynią się do właściwego udziału mniejszości narodowych w życiu politycznym.

PODCASTY I GALERIE