Spotkanie polskich organizacji społecznych z członkami delegacji RP

W związku z odbywającą się na Litwie w dn. 5-7 czerwca 2024 r. wizytą delegacji członków Rady Fundacji oraz przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 5 czerwca w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się spotkanie polskich organizacji społecznych z członkami delegacji.

zw.lt
Spotkanie polskich organizacji społecznych z członkami delegacji RP

Fot. zw.lt/ Bartosz Frątczak

Delegacji członków Rady Fundacji przewodniczy Pani Minister Henryka Mościcka-Dendys, Podsekretarz Stanu w MSZ oraz Pan Minister Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Przewodniczący Rady Fundacji.

Podczas spotkania poruszono tematykę przetargów na finansowanie projektów, edukacji i nauczania języka polskiego. Po tym odbyły się rozmowy kulturowe oraz krótkie wywiady z członkami delegacji.

Jak powiedziała podsekretarz Stanu w ministerstwie spraw zagranicznych RP Henryka Mościcka – Dendys, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która przenosi całość funduszy polonijnych z powrotem w gestię MSZ.

Kolejnym wątkiem, który poruszyła minister Henryka Mościcka – Dendys, były kwestie niewdrożonych elementów polsko – litewskiego traktatu, zawartego przed 30 laty. Minister podkreśliła, że niestety nadal są pewne problemy dotyczące implementacji części traktatu dotyczące mniejszości Polskiej. Wymieniła w tym kontekście reorganizację szków w Połukniu i Starych Trokach, które są zagrożone likwidacją

Podsekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznycy Polski Henryka Mościcka – Dendys zaznaczyła, że to na polakach na Litwie spoczywa odpowiedzialność za pilnowanie takich spraw na co dzień i wychodzenie z przekazem do władz Litwy, że Polacy są lojalną cześcią społeczeństwa litewskiego.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

PODCASTY I GALERIE