Spotkanie marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek z polską młodzieżą

Dzisiaj (29 czerwca) w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie odbyło się spotkanie Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek z polską młodzieżą. Po spotkaniu Elżbieta Witek udzieliła komentarza mediom na temat pobytu w Wilnie i spraw, które były poruszone podczas wizyty.

Elżbieta Tupikowska
Spotkanie marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek z polską młodzieżą

Fot. Roman Niedźwiecki

Na początku spotkania dyrektor gimnazjum Adam Błaszkiewicz opowiedział o historii gimnazjum i podkreślił, jak ważna była potrzeba powstania tej szkoły. Opowiedział również o sukcesach tych, którzy się uczą lub uczyli w tym gimnazjum. „To jest chyba jedyna szkoła, która powstała jako idea w 1992 roku i przez grupkę entuzjastów była budowana w czynie społecznym. Rzecz jasna, największym sponsorem była Polska. Jak duża była potrzeba powstania tej szkoły wskazuje również fakt, że podczas inauguracji nowej szkoły w 1994 roku mieliśmy 1764 uczniów. Nasza młodzież marzy, jest odważna i jej marzenia się spełniają.” – powiedział dyrektor gimnazjum.

Fot. Roman Niedźwiecki

W swoim przemówieniu Elżbieta Witek zwróciła się do młodzieży i podkreśliła, że język polski, tradycja i kultura polska jest wielką wartością. Zaakcentowała również kwestie reformy oświaty oraz sytuację polskich uczniów na Litwie. „Wiem, że jesteście dzisiaj po egzaminach z języka polskiego. Fakt, że ten egzamin jest organizowany i że Wy do niego przystępujecie, jest wielką wartością. Na każdym spotkaniu w Wilnie podkreślałam jak ważna jest reforma oświaty na Litwie. Dążymy do tego, żeby język polski mógł być przedmiotem, z którego będzie można zdawać egzamin państwowy tak, żeby liczyłby się Wam w punktacji na wymarzone studia wyższe. Te rozmowy były bardzo dobre, mam nadzieję, że przy wspólnych wysiłkach uda nam się dokonać tego, o co Polacy walczą od bardzo dawna.” – powiedziała Elżbieta Witek.

Fot. Roman Niedźwiecki

Marszałek Sejmu RP podziękowała również dyrektorowi, nauczycielom oraz uczniom za to, że dbają o polską edukację, kulturę i tradycję tutaj, na Litwie, podkreślając, że „nauka to jest wielkie bogactwo„. „Chcę bardzo podziękować nauczycielom, dyrektorowi, uczniom, rodzicom i wszystkim tym, którzy dbają o polską edukację tutaj, na Litwie. Podkreślam, że Polacy z jednej strony kultywują pamięć, tradycje, pamiętają o swoich korzeniach, a z drugiej strony są lojalnymi obywatelami Litwy – państwa, na którego terenie mieszkają.” – powiedziała Marszałek Sejmu RP.

Po spotkaniu z uczniami gimnazjum im. św. Jana Pawła II Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podzieliła się refleksją na temat pobytu w Wilnie. „Na każdym spotkaniu sprawy Polaków na Litwie są akcentowane przeze mnie i przez wszystkich naszych polityków, którzy tutaj przyjeżdżają. Ja również miałam okazję rozmawiać o tym z panią przewodniczącą, premier, panem prezydentem, prosząc o jego wsparcie. Rozmowy, które się toczyły na wszystkich szczeblach, dotyczyły kwestii, które bardzo łączą Polaków i Litwinów. Są to kwestie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa energetycznego, sytuacji na Białorusi, polityki prowadzonej przez Rosję, ustanowienia ostatniego szczytu europejskiego i NATO.” – powiedziała Elżbieta Witek.

Fot. Roman Niedźwiecki

Wspomniała również o komisjach polsko-litewskich, których powołaniem zainteresowana jest Polka i Litwa. „Bardzo się cieszę, ponieważ spotkałam się tutaj z pozytywną reakcją, a nawet zainteresowaniem zorganizowania komisji polsko-litewskich, związanych z tematami obronności, a także tego, co ostatnio się dzieje wokół sprawy nielegalnej migracji z Białorusi na Litwę. To jest problem, który się pojawił i będę chciała po powrocie zorganizować wspólną komisję obrony narodowej, a także komisję administracji spraw wewnętrznych. Było także zainteresowanie komisją kultury, żeby nasi parlamentarzyści mogli ze sobą się spotkać bezpośrednio, żeby wymienili poglądy na równe kwestie, które są dla nas wspólne.” – dodała polityk.

Elżbieta Witek/ Fot. Roman Niedźwiecki

Przypomniała ona również, że Polska i Litwa wspólnie rozwija również wiele projektów energetycznych i transportowych, które służą całej Europie. Szczególną rolę odgrywa tutaj inicjatywa Trójmorza i podejmowane w jej ramach starania rozwojowe. „3 czerwca odbyło się pierwsze takie spotkanie online przewodniczących parlamentów państw Trójmorza. Ja tam wystąpiłam z kilkoma propozycjami. Jedna z nich dotyczyła tego, żebyśmy stworzyli sekretariat, gdzie moglibyśmy uzgadniać przez nasze państwa wspólne stanowisko w sprawach najważniejszych dla Unii Europejskiej albo też opiniować akty, które stamtąd będą przychodziły. Drugą propozycją jest skierowanie zaproszenia do wszystkich parlamentów, aby wytypowały tych najmłodszych posłów, którzy być może są po raz pierwszy w parlamencie. Chciałabym zaprosić tych parlamentarzystów do Warszawy na wspólne spotkanie.” – powiedziała Elżbieta Witek.

W swoim przemówieniu Elżbieta Witek podsumowała rozmowy z przewodniczącymi rządu o sprawach mniejszości polskiej na Litwie. „Nikt nie powiedział nie. Jest dobra atmosfera do tego, żeby o tych kwestiach rozmawiać. Były poruszone trzy tematy: polskie nazwy i nazwiska, sprawa egzaminu państwowego z języka polskiego, który dawałby uczniom możliwość uzyskania punktów dodatkowych i ustawa o mniejszościach narodowych. Nie było blokady, wręcz odwrotnie, będziemy o tym rozmawiać.” – podsumowała Marszałek Sejmu.

PODCASTY I GALERIE