Spotkanie EFHR ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku

10 listopada 2019 r. przedstawicielki Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) spotkały się ze słuchaczami uniwersytetu trzeciego wieku. Zajęcia zrealizowane zostały w ramach działalności Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

zw.lt
Spotkanie EFHR ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Fot. EFHR

Na spotkanie z seniorami stawiły się Ewelina Dobrowolska – zasłużona prawniczka i wieloletnia działaczka EFHR oraz Marta Bednarczyk – stażystka EFHR z ramienia Europejskiego Korpusu Solidarności. Wspólnie przedstawiły one uczestnikom zajęć podstawowe zagadnienia z zakresu działalności organizacji, a także poruszyły kwestie bieżące dla polskiej mniejszości na Litwie.

Marta, przebywająca w Wilnie od ostatnich 5 miesięcy, podzieliła się ze słuchaczami uniwersytetu przemyśleniami na temat życia na Litwie oraz opowiedziała o swoim udziale w rozwoju w EFHR. Wspomniała o różnicach i o podobieństwach, które dostrzega pomiędzy Polakami na Litwie i w Polsce, a także opowiedziała o wygranych w ostatnim czasie przez EFHR sprawach sądowych i o działaniach, w które zaangażowana jest organizacja.

Ewelina natomiast, w swojej rozmowie z seniorami skupiła się m.in. na dobrze znanej wśród litewskich mniejszości kwestii oryginalnej pisowni imion i nazwisk. Problem ten, pomimo iż wielokrotnie poruszany na różnorodnych platformach, wciąż ciąży nad Polakami, którzy nie mogą doprosić się państwa o zapis własnego nazwiska w zgodzie z oryginalną pisownią. Jak poinformowała słuchaczy Ewelina, gdy chodzi o usunięcie z imienia lub nazwiska obcojęzycznych końcówek osobowych, takich jak ‚-as’ lub ‚-aja’, sprawa jest stosunkowo prosta. Komplikuje się ona jednakże, gdy wnioskodawca pragnie zmienić konkretne litery nazwiska na inne, niewystępujące w litewskim alfabecie. W takiej sytuacji konieczne jest udanie się do sądu. Przełom w kwestii oryginalnego zapisu nazwisk może jednak nadejść niebawem w związku z niedawną wygraną Fundacji w sprawie Małgorzaty Runiewicz-Wardyn.

Podczas spotkania Ewelina Dobrowolska poruszyła także kwestię zbliżającego się w 2021 r. spisu ludności, który zostanie przeprowadzony w odmienny niż dotychczas sposób. Tym razem dane o osobach zamieszkujących Litwę zebrane zostaną z rejestru, w miejsce tradycyjnie przeprowadzanych wśród obywateli ankiet. Oznacza to, że w efekcie wiele osób, należących do polskiej mniejszości narodowej może zostać uznanych za Litwinów, jeżeli odpowiedni wpis nie znajduje się w ich metryce urodzenia. Uczestnicy spotkania poinformowani zostali, w jaki sposób takiej sytuacji uniknąć.

Uniwersytetowi Trzeciego Wieku oraz wszystkim przybyłym słuchaczom serdecznie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do śledzenia naszej działalności.

PODCASTY I GALERIE