Spotkanie EFHR z przedstawicielem FUEN

Prawniczki Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, Ewelina Dobrowolska oraz Monika Guliakaitė wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielem FUEN - największej w Europie organizacji zrzeszającej mniejszości narodowe i etniczne, doradcą ds. polityki Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej SafePack, Dénesem Andrásem Nagym.

zw.lt
Spotkanie EFHR z przedstawicielem FUEN

W spotkaniu, które odbyło się 13 września br. udział wzięli również: Dainius Babilas z Centrum Wielokulturowości w Kownie; Evelina Paulavičienė, przewodnicząca Społeczności Greckiej na Litwie; Ema Silvija Bojajanian, przewodnicząca Ormiańskiej Wspólnoty Kowna; doktorant, badacz Karolis Dambrauskas oraz dziennikarze Rajmund Klonowski (Kurier Wilenski) i Ewelina Knutowicz (Znad Wili).

Dénes András Nagy opowiedział o działalności FUEN oraz partnerach organizacji w całej Europie. Z zainteresowaniem pytał o sytuację mniejszości narodowych na Litwie. Podczas spotkania najwięcej uwagi poświęcono społecznej inicjatywie-petycji „Minority SafePack“, która spełniła swoje zadanie, zebrano bowiem ponad milion podpisów w całej Europie.

Petycja zawiera ważne punkty, które dotyczą zagwarantowania praw mniejszości narodowych i ochrony języków mniejszościowych w całej Unii Europejskiej. W przypadku, jeżeli Komisja Europejska wraz z Parlamentem Europejskim zdecyduje się na jej przyjęcie, wpłynie ona na funkcjonowanie wszystkich mniejszości narodowych w Europie. Przedstawiciel FUEN opowiedział o przyszłości inicjatywy, a także omówił z uczestnikami spotkania, w jaki sposób organizacje pożytku publicznego oraz mniejszości narodowych mogłyby wpłynąć na przyjęcie „Minority SafePack“ na Litwie.

PODCASTY I GALERIE